wiatraki ozeSejm przyjął poprawki Senatu wprowadzone do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i teraz czeka ona na podpis prezydenta. Opozycja i część ekspertów nazywają nowe przepisy antyprosumenckimi. Chodzi o brak mechanizmu taryf gwarantowanych, który miał umożliwić rozwój przydomowych mikroinstalacji. To uderza nie tylko w osoby mniej zamożne, które chciałyby w takich instalacjach wytwarzać energię, lecz także w krajowe firmy, które produkują urządzenia dla mikroenergetyki – podkreślają przedstawiciele Greenpeace.

– Te firmy miałyby szansę się rozwinąć i konkurować na europejskich i światowych rynkach. Niestety, nie ma rynku wewnętrznego, nie ma też popytu na ich urządzenia w skali kraju z uwagi na brak odpowiedniego systemu wsparcia, mimo że na świecie takie systemy są wdrażane. Przedstawiciele tego przemysłu nie wiedzą, co robić, są w sytuacji bardzo niestabilnej – alarmuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Anna Ogniewska z Fundacji Greenpeace Polska.

wiatraki ozeSejm przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Mimo poparcia dla systemu taryf gwarantowanych w poprzedniej kadencji Sejmu, dzisiaj posłowie i posłanki Prawa i Sprawiedliwości w głosowaniu odrzucili ten mechanizm. Ta oraz pozostałe zmiany w ustawie mogą pogłębić patologie narosłe w sektorze energetyki odnawialnej i zahamować jej rozwój w Polsce.

Taryfy gwarantowane to system wsparcia dla prosumentów, czyli osób produkujących energię w najmniejszych (głównie przydomowych) instalacjach OZE, polegający na zakupie po stałej cenie energii w nich produkowanych. W ramach nowelizacji zastąpiono je  tzw. opustem – za każdą kilowatogodzinę energii wprowadzonej do sieci prosument będzie mógł otrzymać rabat na kupowaną energię. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą korzystać z rabatu w wysokości 80% na kupno energii, a posiadaczom instalacji o mocy między 10 a 40 kW będzie przysługiwać rabat w wysokości 70%. Wytworzone w mikroinstalacji nadwyżki energii będą oddawane za darmo koncernom energetycznym, które tę energię mogą odsprzedać innym odbiorcom końcowym. Poprawka przywracająca system taryf gwarantowanych, złożona przez Klub Poselski PSL, została odrzucona.

gina sanders fotoliacomOpublikowano poselski projekt zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prace nad nowelizacją trwały w Ministerstwie Energii od kilku miesięcy. Projekt zakłada wprowadzenie niekorzystnych dla obywateli zmian w systemie wsparcia wytwarzania energii z OZE. Zgodnie z nowelizacją właściciele najmniejszych przydomowych elektrowni mają zostać pozbawieni taryf gwarantowanych. W uzasadnieniu do projektu pojawiła się niezgodna z prawdą informacja, że organizacje ekologiczne popierają projekt.

Ruch “Więcej niż energia” działający na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce jednoznacznie krytykuje proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o OZE rozwiązania, o czym wielokrotnie informował sam resort energii. Tymczasem w uzasadnieniu do projektu nowelizacji znalazła się informacja, że przepisy zyskały aprobatę środowisk związanych ze środowiskiem prosumenckim, w tym organizacji WWF, Polskiej Zielonej Sieci, Greenpeace, ClientEarth oraz zainicjowanego wspólnie przez te organizacje ruchu “Więcej niż energia”.

nfosgiw„Zasoby i możliwości techniczne rozwoju technologii geotermalnych w Polsce” – to temat dyskusji, która 17 maja 2016 roku odbyła się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu ekspertów uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych i Departament Nadzoru Geologicznego), Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz przedsiębiorstw wiertniczych (Exalo Drilling S.A., G Drilling S.A.).

Gospodarzy reprezentował Zarząd NFOŚiGW z Prezesem dr inż. Kazimierzem Kujdą, specjaliści z Departamentu Energii i Innowacji, a także z Wydziału Górnictwa
i Geologii.

Spotkanie ekspertów w dziedzinie geotermii miało charakter roboczych konsultacji. Służyło m.in. uzyskaniu i wymianie informacji na temat zasobów energii geotermalnej i geotermicznej na różnych poziomach i obszarach oraz możliwości jej wykorzystania, a także w zakresie metod i technik wiertniczych, które mogłyby być zastosowane w tej branży.

1ntial DevelopmentPolitechnika Białostocka stworzyła specjalny energooszczędny budynek, w którym zastosowano najnowsze rozwiązania. Będą w nim prowadzone badania związane z architekturą energooszczędną i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w domach.

Laboratorium architektury energooszczędnej i energii odnawialnych zostało wybudowane przy wydziale architektury Politechniki Białostockiej (PB). Powstało w ramach projektu, na który wydział otrzymał unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt to inwestycji to 2,7 mln zł, unijne dofinansowanie wynosi ponad 80 proc.

W poniedziałek budynek został zaprezentowany dziennikarzom, jego oficjalne otwarcie nastąpi w środę podczas obchodów 40-lecia wydziału architektury PB.