Zero Emission Store innogy 1 288 x 192innogy Polska przedstawia miejsce przyszłości - pierwszy w Polsce Zero Emission Store. Niezwykła instalacja świetlna ma zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy na zanieczyszczenie powietrza w stolicy. Akcja ma również zachęcić mieszkańców do wspierania wraz z innogy producentów energii ze źródeł odnawialnych.

tauron oze 288 x 192Nareszcie w Polsce szybko przybywa mikroinstalacji dostarczających energię z odnawialnych źródeł, głównie z paneli fotowoltaicznych. Z przykład może posłużyć TAURON - grupa poinformowała właśnie, że przyłączył już ponad 30 tysięcy odnawialnych źródeł energii.

tauron magazyn energii 28 na 192W Polsce najwięcej energii z odnawialnych źródeł generują farmy wiatrowe. Z przyczyn naturalnych cechuje je jednak duża zmienność mocy, wynikająca z parametrów aury. Optymalnym rozwiązaniem jest uzupełnienie farmy systemem magazynowania energii gdy występują nadwyżki w produkcji, by czerpać z niego wtedy gdy wiatr wieje słabo. Takie rozwiązanie TAURON zastosowana Dolnym Śląsku. Zebrane tam doświadczenia zostaną wykorzystane na dużą skalę przez przechodzeniu z konwencjonalnych źródeł energii na OZE.

Foto 5EKORYNEK POLECA:
Międzynarodowe Targi Energetyki Wiatrowej WindEnergy Hamburg wraz z konferencją WindEurope (Hamburg, 25 - 28 września 2018 r.)

head aktualnoscW dniach 29-30 stycznia 2018 roku zapraszamy na XVIII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, który odbędzie się w Warszawie. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do omówienia najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi sektor energetyczny, ciepłowniczy, czy gazowy.