adamskaPotrzebujemy w systemie więcej energii z OZE ze względu nie tylko na cele klimatyczne, ale przede wszystkim na ceny energii. Nie osiągniemy niższych cen bez zwiększenia udziału energii z OZE, a do tego niezbędne są magazyny energii – podkreśla Barbara Adamska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Jak wskazuje, w Polsce ten rynek dopiero raczkuje, ale zainteresowanie rośnie, szczególnie ze strony prosumentów, m.in. dzięki dotacjom z programu Mój Prąd.

Ekovoltis0I1A3050Przyszłość nie jest niewiadomą. Zależy od naszych dzisiejszych wyborów. To my decydujemy o tym, jak będzie wyglądało życie na Ziemi. O perspektywach, szczególnie tych niepokojących, mówi Piotr Ostaszewski – Prezes Ekovoltis – firmy, której marka e2V promuje ekologiczną energię.

fotoZnowelizowana Polityka Energetyczna Polski przewiduje - że przy założeniu racjonalnego wzrostu -  w 2030 r. w Polsce może funkcjonować 27 GW mocy w fotowoltaice; w 2040 r. może być to już 45 GW. Czy to możliwe? Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki jak najbardziej. Do tego celu konieczne jest usunięcie barier, które blokują wielkoskalową fotowoltaikę. Jedną z nich jest ustawa o planowaniu przestrzennym, która trafiła pod obrady Sejmu.

verseo1 Ostatnia dekada, a szczególnie minione 5 lat, to prawdziwy rozkwit popularności fotowoltaiki. Nieustannie powstają nowe farmy fotowoltaiczne w zachodniopomorskim i innych regionach kraju, przybywa też dużych instalacji dla największych przedsiębiorstw. Niemniej największy przyrost zauważamy w obszarze mikroinstalacji.

Niezależne raporty naukowe wskazują elektryfikację jako kierunek modernizacji sektora ciepła i chłodu. Miejsce wodoru jest w innych sektorach – głównie w przemyśle wymagającym procesów wysokotemperaturowych oraz w transporcie na dalekie dystanse. Taka jest konkluzja głównych niezależnych europejskich raportów naukowych o efektywności technologii ogrzewania budynków.

 

Poradnik można pobrać w wersji PDF: TUTAJ

RaportPolska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) opublikowała poradnik – zestawienie 13 niezależnych raportów (m.in. od producentów urządzeń grzewczych), które zostały przygotowane przez wiodące światowe agencje energetyczne, ośrodki naukowe oraz europejskie instytuty badawcze. W opracowaniach przede wszystkim zawarte są porównania i prognozy w zakresie efektywności zastosowania wodoru oraz pomp ciepła w ogrzewaniu budynków. Inspiracją do przygotowania publikacji w języku polskim było podobne zestawienie autorstwa Jana Rosenowa, dyrektora w Regulatory Assistance Project (RAP).

EiR