OZETrochę ponad 16 proc. obecnego wyniku Niemiec i blisko 65 proc. wolumenu Norwegii z roku… 2008. Tak szacunkowo rozkłada się perspektywa 20 GW mocy zainstalowanej źródeł odnawialnych, którą zapowiedział pełnomocnik rządu ds. OZE i wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Czy cezura 3 lub 4 lat to realny okres na osiągnięcie takich wskaźników? A może powinniśmy mierzyć jeszcze dalej?

W ogonie Europy?

Nie jest tajemnicą, że rodzimy sektor energetyki odnawialnej dopiero raczkuje w porównaniu z Europą Zachodnią czy krajami skandynawskimi. Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec kwietnia br., moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wyniosła 13,39 GW, wobec 12,49 GW w końcu zeszłego roku. Dla porównania, na początku 2020 roku branża niemiecka liczyła 124 GW mocy zainstalowanej OZE, a jak podawali analitycy z Ambasady RP w Oslo, Norwegowie już 13 lat temu notowali dokładnie 30,789 GW.

PSPACeny samochodów elektrycznych są cały czas wyższe od cen swoich konwencjonalnych odpowiedników, jednak sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Wpływa na to kilka czynników: po pierwsze czynnik technologiczny, czyli cena kluczowego komponentu – akumulatora trakcyjnego. Pomiędzy 2010 a 2019 rokiem jego ceny spadły o 90% – co pozwoliło na zwiększenie dostępności, a także polepszenie funkcji, jak np. zwiększenie możliwego do przejechania dystansu na jednym ładowaniu czy ładowanie z coraz większą mocą.

Fit for 55Przyjęty przez Komisję Europejską w połowie lipca pakiet wniosków o dostosowanie polityki wspólnotowej do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie najbliższych 9 lat to konkretny sygnał zarówno dla przedsiębiorców, jak i całego społeczeństwa. Czy decyzje Brukseli są w stanie przełożyć się na styl życia, ale i prowadzenia biznesu w całej Unii? Zapisy pakietu “Fit for 55” dają pewne nadzieje na zmianę świadomości w kontekście użytkowania m.in. energii elektrycznej.

Podnoszenie poprzeczki (również sektoralnej)

Jednym z najbardziej nośnych w przestrzeni medialnej zapisów pakietu “Fit for 55” jest rewizja unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS). Cel? Podniesienie i realizacja celu redukcji emisyjnej z 40 proc. do 55 proc. do roku 2030 (w stosunku do poziomu z 1990 roku). Według analityków KE, jest to decyzja o tyle strategiczna, że pozwoli na osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do połowy wieku.

Wyszkowski UNDecyzja prezydenta Donalda Trumpa o odejściu od Porozumienia Paryskiego była kontrowersyjna już na terenie Stanów Zjednoczonych i nie została poparta przez decydentów stanowych – wiele miast, począwszy od Pittsburgha, nie zgodziło się z tą decyzją i w związku z tym zostało w Porozumieniu Paryskim.

Prezydent Trump pozostał osamotniony w swojej decyzji – żaden inny kraj nie poszedł w jego ślady. Dzisiaj można powiedzieć, że odejście rządu Stanów Zjednoczonych od Porozumienia było epizodem, ponieważ obecny prezydent Joe Biden do niego wraca. Spotkanie zorganizowane przez Bidena w kwietniu br. dla 40 przywódców reprezentujących najbardziej emisyjne kraje świata pokazało, że Stany Zjednoczone z powrotem obejmują rolę lidera w dyskusji na temat wdrożenia polityki klimatycznej ONZ. Jeżeli chodzi o emisję CO2 na osobę są numerem 1 na świecie – na każdego Amerykanina przypada 15 ton CO2 rocznie. Dla porównania, na obywatela Niemiec przypada już 9,3 tony, na obywatela Polski 8,9 tony, a na obywatela Indii 1,4 tony.

Cz. PowietrzeInterfejs programistyczny API-GWD to nowy, już dostępny, kanał dystrybucji wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozwiązanie umożliwia udostępnianie elektronicznej wersji wniosku przez partnerów programu na ich stronach internetowych.

Generator wniosków o dofinansowanie (GWD) Narodowego Funduszu został wzbogacony o API (Application Programming Interface). API-GWD Czyste Powietrze pozwoli na wypełnianie wniosków o dofinansowanie w systemach podmiotów współpracujących z NFOŚiGW, przy zagwarantowaniu odpowiedniej weryfikacji i poprawności przekazywanych danych.