bos111Ekologiczna specjalizacja jest najistotniejszym wyróżnikiem Banku Ochrony Środowiska. Buduje ona jego rynkową pozycję od 1991 roku. Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ przekroczyła już 50 mld zł. Na finansowanie tych projektów, zarówno w formie preferencyjnej, jak i komercyjnej,

BOŚ przeznaczył dotychczas ok. 18,6 mld zł.

TE smogTrybunał Sprawiedliwości UE uznał, że dopuszczalne wartości stężenia pyłów PM10 były w Polsce przekraczane w sposób ciągły, co jest naruszeniem zobowiązania państwa członkowskiego. Dla Komisji Europejskiej wyrok jest narzędziem do nałożenia na Polskę kary finansowej. Wcześniej w podobnej sprawie przed Trybunałem przegrała Bułgaria. W orzeczeniu w sprawie Polski Trybunał uznał, że już sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Uznano też, że polskie władze w niewłaściwy sposób przenosiły przepisy europejskiej dyrektywy antysmogowej do prawa miejscowego.

EKOI grupoweZnamy EKO-INSPRACJE 2017 roku. Wyróżnienia zostały przyznane w sześciu kategoriach. Nagrodzeni od lat stawiają na ekologię w swojej działalności. Otrzymane nagrody utwierdziły ich w przekonaniu, że to właściwy kierunek.“Eko-Inspiracja” to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień ekologicznych w Polsce, a także jedno z największych na rynku wydarzeń propagujących idee zrównoważonego rozwoju.


Szanowni Państwo,

Redakcja portalu Ekorynek.com pragnie zaprosić Państwa do uczestnictwa w V edycji prestiżowego programu EKO-INSPIRACJA. Program ma wymiar edukacji społecznej i konsumenckiej. Wyróżniamy w nim innowacyjne, ekologiczne marki i produkty oferowane na polskim rynku, a także firmy, instytucje i organizacje zaangażowane na rzecz
poszanowania środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Wyróżnione podmioty rekomendujemy opinii publicznej w ramach szeroko zakrojonego programu promocyjnego, którego głównym elementem jest otwarty, ogólnopolski plebiscyt on-line oraz doroczna Gala Finałowa połączona z debatą ekspercką z udziałem przedstawicieli świata biznesu, mediów oraz instytucji i organizacji związanych z obszarem ochrony środowiska.