ESGRaporty ESG spółek z WIG20 pod względem przejrzystości i zgromadzonych informacji zajmują przedostatnie miejsce w rankingu Global ESG Monitor (GEM) – wynika z opublikowanego dziś opracowania dotyczącego polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wśród największych zastrzeżeń wymieniono brak konkretów w kwestii redukcji śladu węglowego oraz przejrzystości łańcucha dostaw. Polskie raporty są natomiast jednymi z najobszerniejszych, co jednak nie przekłada się na ich wartość informacyjną. GEM jest standardem w analizie przejrzystości danych niefinansowych ESG w największych korporacjach. Raport jest publikowany co roku i uwzględnia informacje przekazywane inwestorom w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii.

TOP 10 spółek WIG20 pod względem przejrzystości raportowania ESG

Tylko jedna polska spółka przekroczyła próg 75 punktów, znajdując się grupie organizacji o bardzo wysokiej przejrzystości. Taką ocenę otrzymał Santander Bank Polska SA, uzyskując 76 na 100 punktów.

Pozycja

Spółka

WYNIK GEM ASSAY™ (max. 100 pkt.)

1

Santander Bank Polska SA

76

2

PZU SA

69

3

PKN Orlen SA

68

4

CCC SA

65

5

Orange Polska SA

64

6

PGE SA

61

7

Allegro.eu SA

59

8

Bank Pekao SA

PGNiG SA

57

57

10

KGHM Polska Miedź SA

56

 „Inwestorzy są coraz bardziej świadomi tego, jak zrównoważony rozwój wpływa na długoterminową wartość spółek, w które lokują kapitał” – mówi Barbara Pleban, wiceprezeska OneMulti, regionalnego partnera GEM w Polsce. „Biznes opiera się dziś na zaufaniu i jak nigdy dotąd wymaga transparentności. Dzięki tej pierwszej ocenie wskaźnika przejrzystości ESG wśród największych polskich spółek mamy nadzieję ustanowić poziom bazowy dla procesu komunikowania pozafinansowego, który będzie systematycznie poprawiany w kolejnych latach”.

Polska na przedostatnim miejscu

Z wynikiem 51 punktów na 100 możliwych WIG 20 zajmuje przedostatnie miejsce w łącznym rankingu wszystkich 10 badanych indeksów giełdowych. Wachlarz ten rozciąga się od średniej 68 punktów dla DAX, 66 punktów dla EUROSTOXX i 41 punktów dla BET 20. W zestawieniu ze średnią wszystkich indeksów wynoszącą 55 punktów WIG 20 jest nadal o 4 punkty poniżej ogólnej średniej.

Klimat dobry dla ESG

Polskie firmy często poruszają w raportach temat klimatu. Na uwagę zasługuje fakt, że 100 proc. badanych spółek identyfikuje główne źródła emisji dwutlenku węgla oraz raportuje emisję gazów cieplarnianych. Jednak jedna czwarta spółek z WIG20 nie podaje celów i terminów redukcji emisji, a w ich strategiach zrównoważonego rozwoju często brakuje istotnych szczegółów, takich jak sposób osiągania tych celów i czas ich realizacji.

Mało istotna analiza istotności

W niektórych przypadkach ocena istotności wpływu na otoczenie wydaje się raczej ćwiczeniem niż narzędziem strategicznym. Osiem na dziesięć spółek z WIG20 informuje o przeprowadzeniu takiej analizy. Choć stosunkowo duża liczba spółek podaje podstawowe informacje na temat tego procesu (np. 60 proc. wymienia konkretny rok zbierania danych i opisuje, w jaki sposób je zebrała — znacznie więcej niż spółki z pozostałych indeksów), to niewiele jest informacji na temat znaczenia i wpływu interesariuszy na funkcjonowanie spółki.

„Podkreślamy proces angażowania interesariuszy jako ważny element strategiczny” – komentuje Ariane Hofstetter, współzałożycielka GEM i szefowa działu badań i Data Science. „Zaangażowanie zainteresowanych stron jest tym, co sprawia, że firmy dostarczają otoczeniu informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o charakterze i zakresie interakcji z firmą”.

Słabe ujawnianie informacji o łańcuchu dostaw

Większość polskich firm wypada również niezbyt dobrze, jeśli chodzi o kwestie związane z ujawnianiem informacji na temat ich łańcuchów dostaw. Aż 70 proc. spółek nie raportuje o ryzyku związanym z ich łańcuchami dostaw, co jest wynikiem znacznie gorszym niż w przypadku wszystkich innych indeksów badanych przez GEM. Ponadto zaledwie 40 proc. firm informuje o ryzyku związanym z zatrudnianiem dzieci w swojej działalności, a tylko 30 proc. opisuje proces oceny naruszeń praw człowieka wśród dostawców.

Coś pozytywnego

Jasnym punktem jest fakt, że około 7 na 10 firm raportuje informacje o zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, a 65 proc. podaje konkretne dane dotyczące urazów związanych z pracą.

Raporty ESG polskich spółek są dość obszerne, zajmując drugie miejsce wśród światowych indeksów pod względem średniej wielkości ich odrębnych raportów zrównoważonego rozwoju (S-NFR). Obszerność nie we wszystkich przypadkach przełożyła się jednak na przejrzystość.

„W porównaniu do swoich odpowiedników w indeksie EURO STOXX polskie spółki muszą dokonać znacznej poprawy w komunikowaniu tego, co robią, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i ład korporacyjny” – podsumowuje Michael Diegelmann, współzałożyciel GEM. „Dane GEM są nieocenionym narzędziem dla firm, które mogą uczyć się od równorzędnych partnerów i lepiej zrozumieć własne wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

WYWIADY

Recycling Rejs

Prezes Grupy Arcus Michał Czeredys

Środowisko

Coca Cola rozpoczyna test pierwszej papierowej butelki zdjęcie 1

Pierwsza papierowa butelka staje się faktem, czytaj więcej

WYDARZENIA

Ekoinspiracje 2018

Odnawialne źródła energii w aktulanej sytuacji geopolitycznej,czytaj więcej

SAMORZĄD

Forum w Gdańsku

Ustawa o efektywności energetycznej, o elektromobilności, o odnawialnych źródłach energii, finansowanie inwestycji oraz szanse jakie dają programy na wsparcie termomodernizacji to nie teoria, ale wyzwania przed jakimi stają samorządy...

CSR

228x144

Społeczeństwa konsumują coraz więcej. Eksperci wskazują na wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz postępujące negatywne zmiany w środowisku. Jednocześnie świadomość konieczności dbania o naturę jest wciąż zbyt niska.