Raport I OZEIMG 6992 002Na portalu  www.top-oze.pl został opublikowany obszerny, bardzo ciekawy Raport dotyczący rynku OZE. Zainteresowani czytelnicy znajdą w nim wiele informacji i danych m.in. w tematach:

  • Ile produkuje się mocy z odnawialnych źródeł energii, a ile z konwencjonalnych?
  • Które specjalizacje w branży OZE rozwijają się z największą dynamiką?
  • Ile już gospodarstw domowych ma zainstalowane fotowoltaikę, a ile pompy ciepła?
  • Jakie są rozpiętości cen pomp ciepła?
  • Jakie są ceny magazynów energii?
  • Fuzje i przejęcia na rynku OZE

Dlatego osoby, które rozważają inwestycję w fotowoltaikę, pompę ciepła, magazyn energii warto, aby zgłębiły swoją wiedzę w tym zakresie. Raport będzie bardzo dobrym źródłem wielu ważnych informacji również dla osób, które pracują lub planują pracować w branży OZE. W tym miejscu warto zaznaczyć, że niektóre specjalizacje OZE będą się zdecydowanie wolniej rozwijały niż dotychczas. Spowodowane jest to specyfiką polskiego rynku oraz ustaw rządowych. Natomiast inne specjalizacje już zwiększają dynamikę wzrostu i będą się szybciej rozwijały.

Raport zawiera również wypowiedzi Ekspertów, którzy m.in. określają czas zwrotu inwestycji z fotowoltaiki, czy pompy ciepła oraz cen i kosztów instalacji OZE. Jedną z wypowiedzi zamieścił Jan Załęcki, Wiceprezes Spółki Marketing Relacji, który od 28 lat wspiera w strategicznym rozwoju liderów rynku.    

Specjalnie dla czytelników portalu www.ekorynek.com podajemy informacje, których nie ma w Raporcie. Na koniec 2020 roku, Polska zajęła pierwsze miejsce pod względem największej ilości etatowych miejsc pracy w branży OZE. Łącznie na umowę o pracę pracowało ponad 91 tys. osób. Dla przykładu Niemcy pod kątem OZE są zdecydowanie bardziej rozwiniętym rynkiem. W Niemczech pracowało nieco ponad 70 tys. osób, a na trzecim miejscu w tym rankingu znalazła się Hiszpania z ponad 40 tys. pracowników w branży OZE.

Korzystając z tych informacji oraz informacji w Raporcie, każdy będzie mógł sam wyciągnąć własne wnioski m.in. na temat:

  • Inwestycji w instalacje OZE w stosunku do obecnych kosztów ogrzewania
  • Specjalizacji, w których można spodziewać się dużych redukcji zatrudnienia
  • Stanowisk i specjalizacji, które w najbliższych latach będą najbardziej atrakcyjne

Wszystkie dane do Raportu zostały pobrane z rzetelnych źródeł, m.in. GUS i stron rządowych.

………………………………………..
Raport został opublikowany na portalu www.top-oze.pl. Są na nim publikowane bieżące, ważne artykuły dotyczące odnawialnych źródeł energii. Osoby zainteresowane określeniem inwestycji w fotowoltaikę i okresem zwrotu z inwestycji na Kalkulatorze Oszczędności pozyskają cenne informacje wprowadzając indywidualne koszty rachunków za prąd.

Na portalu jest również obszerny ranking TOP Wykonawców OZE. Każdy, kto rozważa którąkolwiek z instalacji, może znaleźć najlepszych wykonawców w swoim województwie. Może również umówić się z Doradcą najlepszych wykonawców w celu otrzymania bezpłatnej, indywidualnej wyceny.

Właścicielem portalu jest Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o., agencja marketingowa z kilkunastoletnim doświadczeniem.
EiR

WYWIADY

Recycling Rejs

Prezes Grupy Arcus Michał Czeredys

Środowisko

Coca Cola rozpoczyna test pierwszej papierowej butelki zdjęcie 1

Pierwsza papierowa butelka staje się faktem, czytaj więcej

WYDARZENIA

Ekoinspiracje 2018

Odnawialne źródła energii w aktulanej sytuacji geopolitycznej,czytaj więcej

SAMORZĄD

Forum w Gdańsku

Ustawa o efektywności energetycznej, o elektromobilności, o odnawialnych źródłach energii, finansowanie inwestycji oraz szanse jakie dają programy na wsparcie termomodernizacji to nie teoria, ale wyzwania przed jakimi stają samorządy...

CSR

228x144

Społeczeństwa konsumują coraz więcej. Eksperci wskazują na wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz postępujące negatywne zmiany w środowisku. Jednocześnie świadomość konieczności dbania o naturę jest wciąż zbyt niska.

EKO KALENDARZ

Dotacje na gospodarkę odpadami komunalnymi

31 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z PO IiŚ przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Budżet dwóch ogłoszonych pod koniec września naborów dla działania 2.2 wynosi w sumie 2,7 mld zł. Konkursom będą towarzyszyły szkolenia i konsultacje dostępne dla potencjalnych beneficjentów.

Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie 2.1.5.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-20 podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów typu 5 w działaniu 2.1. POIiŚ do 24 października br.

Obecnie Instytucja Ogłaszająca Konkurs - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowuje aktualizację odpowiednich elementów dokumentacji konkursowej dla działania.