molok 1Aż 90% Polaków uważa, że segregacja odpadów jest potrzebna – tak wynika z przeprowadzonego badania. Jednocześnie częściej niż co 3. ankietowany uważa, że poziom segregacji śmieci jest w Polsce niewystarczający. To z kolei nasuwa  pytanie, w jaki sposób ten poziom zwiększyć? Czy istnieją dostępne sposoby, aby nastąpiła poprawa w tym zakresie? Nie tylko by ułatwić segregację odpadów mieszkańcom miast oraz wsi, ale również jednostkom samorządowym oraz zarządcom budynków mieszkalnych.

Badanie, które zostało przeprowadzone we współpracy z SW Research ( badanie na reprezentatywnej grupie, sierpień 2021) pokazało pozytywne podejście do segregacji odpadów w Polsce. Jednocześnie 80% ankietowanych wskazało, że istnieją problemy, z którymi należy się zmierzyć, aby ten obszar codzienności był prostszy i szybszy.  Uczestnicy badania jako przeszkodę w segregacji odpadów wskazywali brak czasu, ale również nieodpowiednie oznaczenie kontenerów, które często jest mylące. Wynika z tego, że pomimo społecznego zaangażowania w segregację odpadów, w dalszym ciągu pozostaje dużo do zrobienia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Łatwy system, brak wiedzy

Na szczęście segregacja odpadów przestała być tak dużym problem, jak na początku wprowadzenia recyklingu w Polsce. Młodsze pokolenie, wychowane w duchu troski o środowisko oraz zasad less waste, pomogło starszemu wdrożyć się w nową rzeczywistość gospodarki domowymi śmieciami. Nowe osiedla wprowadzają odpowiednie rozwiązania zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, podziałem na frakcje, a w starym budownictwie pojawiają się altany śmietnikowe, które wspierają funkcjonujące od lat zsypy wewnątrz budynków. Jednak, według co 3. ankietowanego, w dalszym ciągu poziom segregacji odpadów jest niewystarczający. Jednocześnie w przeprowadzonym badaniu zauważono, że obecnie obowiązujący system jest dość prosty i nie jest wymagający. Blisko 40% uczestników wskazywało na taką odpowiedź. Zatem z czego może wynikać opinia, że w dalszym ciągu segregacja jest na niewystarczającym poziomie? Okazuje się, że przyczyny należy szukać w braku edukacji na ten temat. Aż co 2. ankietowany wskazywał, że brak odpowiedniej wiedzy w zakresie segregacji śmieci jest wyzwaniem.

molok 2Zadowalający system wymagający usprawnień

Aż 80% Polaków chętnie segreguje odpady w trosce o środowisko (65% badanych) oraz o swoje miejsce zamieszkania (38%). Nawet jeśli ankietowani są zadowoleni z obecnych systemów, to część z nich uważa, że przydałyby się zmiany i usprawnienia. Jak wynika z raportu – jedną z pilniejszych potrzeb jest odpowiednie oznaczenie kontenerów na odpady. O tym muszą zresztą pamiętać samorządy oraz zarządcy budynków, ponieważ w 2022 roku wejdzie w życie prawo o Jednolitym Systemie Segregacji Odpadów, które zakłada podział odpadów komunalnych na 5 frakcji: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz frakcję dodatkową – odpady komunalne zmieszane. Co ciekawe – respondenci wskazywali również, że istotnym elementem, który może ich wspierać w segregacji odpadów, jest estetyka oraz mała powierzchnia kontenerów.

Rynek oferuje rozwiązania

Od niedawna w Polsce są dostępne odpowiednie narzędzia, które mogą stanowić odpowiedź na wskazane przez respondentów oczekiwania. Fińska firma Molok chcąc zapewnić europejski standard gospodarki odpadami, oferuje kontenery półpodziemne, które wyróżniają się systemem deep collection, polegającym na „schowaniu kontenera” w 60% pod ziemią, ale również – oszczędnością aż do 70% miejsca oraz estetyką, która może być dopasowana w wybrany i unikatowy sposób.

Cały raport dostępny jest na stronie: https://resources.molok.com/pl/prawidlowa-gospodarka-odpadami-komunalnymi-raport

 EiR

 

WYWIADY

Recycling Rejs

Prezes Grupy Arcus Michał Czeredys

Środowisko

Coca Cola rozpoczyna test pierwszej papierowej butelki zdjęcie 1

Pierwsza papierowa butelka staje się faktem, czytaj więcej

WYDARZENIA

Ekoinspiracje 2018

Odnawialne źródła energii w aktulanej sytuacji geopolitycznej,czytaj więcej

SAMORZĄD

Forum w Gdańsku

Ustawa o efektywności energetycznej, o elektromobilności, o odnawialnych źródłach energii, finansowanie inwestycji oraz szanse jakie dają programy na wsparcie termomodernizacji to nie teoria, ale wyzwania przed jakimi stają samorządy...

CSR

228x144

Społeczeństwa konsumują coraz więcej. Eksperci wskazują na wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz postępujące negatywne zmiany w środowisku. Jednocześnie świadomość konieczności dbania o naturę jest wciąż zbyt niska.