opakowania 288 x 192Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne odpady niż komunalne, transportujący oraz przetwarzający odpady muszą być zarejestrowani w Rejestrze-BDO. Wpisowi podlegają także wprowadzający na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorców czeka cyfryzacja w ewidencji odpadów oraz w sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami. Cały obieg dokumentów będzie odbywał wyłącznie w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą się rejestrować

Ważne jednak kto nie musi się rejestrować, a są to:

 

osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów;

 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych);


władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe;

 

prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, np. zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych;

 

transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u,


rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha;

 

przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

Numer z rejestru na dokumentach

Przedsiębiorcy muszą również pamiętać, że mają obowiązek umieścić swój numer z Rejestru-BDO na dokumentach związanych z działalnością dotyczącą gospodarki odpadami, m.in.: na fakturach VAT, paragonach, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów.
Za brak takiego numeru grozi kara. Podmioty, które mają obowiązek rejestracji samodzielnej, a jeszcze się nie zarejestrowały, mają zatem ostatnią chwilę, aby złożyć odpowiedni wniosek. W przeciwnym razie po 1 stycznia 2020 r. nie będą mogły korzystać z bazy i jej nowych modułów – nie będą więc mogły legalnie prowadzić działalności.

Pełna cyfryzacja dokumentów

Zmianie ulegnie również funkcjonowanie samego Rejestru-BDO, ponieważ wszystkie wnioski o wpis, aktualizację danych lub wykreślenie będą składane tylko za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych w bazie, które po autoryzacji przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej zostaną przekazane do rozpatrzenia przez odpowiedni urząd marszałkowski.
- Zadaniem Bazy Danych o Odpadach jest rzeczywista ochrona środowiska. Dzięki BDO organy kontroli będą mogły analizować zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki odpadami, z zakresem zadeklarowanym w Rejestrze-BDO. Od stycznia trudniej będzie uciec w szarą strefę – powiedział Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
Funkcjami BDO przydatnymi dla przedsiębiorców będzie między innymi możliwość sprawdzenia on-line, w jakim zakresie dowolny podmiot prowadzi działalność dotyczącą gospodarki odpadami. To szczególnie istotne, przy zawieraniu umów z nowymi kontrahentami. Ponadto cyfrową Kartę Przekazania Odpadu będzie można zaplanować 30 dni wcześniej. Po zatwierdzeniu będzie widoczna w systemie i zawierała informacje m.in. o rodzaju i ilości przewożonych odpadów, planowanej dacie i godzinie transportu oraz o miejscu, do którego należy dostarczyć odpady. Podmiot transportujący podczas przewożenia odpadów będzie mógł posiadać, na przykład w telefonie, wygenerowane potwierdzenie KPO lub KPOK do okazywania w trakcie kontroli. Generując takie potwierdzenie, transportujący odpady potwierdzi, że zdaje sobie sprawę z tego, co przewozi. Dopiero po tej czynności transport z odpadami może wyjechać od przekazującego.

Integracja z BDO

Duże przedsiębiorstwa, które zainwestowały w oprogramowanie do ewidencji odpadów, w tym do wystawiania Kart Przekazania Odpadów mogą dokonać jego integracji z BDO przez API BDO. Dzięki temu ewidencja odpadów będzie mogła być prowadzona w dotychczas wykorzystywanym systemie, z jednoczesnym zapisem danych w BDO.
Podmioty, które nie posiadają oddzielnego oprogramowania do prowadzenia ewidencji odpadów, będą mogły korzystać z BDO dostępnego przez przeglądarkę internetową.
Eksperci Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, którzy tworzą system BDO zapewniają, że podczas prac położono duży nacisk na wygodę i intuicyjność interfejsu systemu. W II połowie 2019 roku Instytut przeprowadził szereg darmowych szkoleń z obsługi BDO dla ponad 9000 osób. Od 16 grudnia br. działa wersja produkcyjna Bazy, dzięki której przedsiębiorcy mogą się zapoznać z większością funkcjonalności systemu startującego 1 stycznia 2020 r.

RENETA KŁOSIŃSKA

Fot. autor

 Chcesz być na bieżąco ze sprawami czystego powietrza, walki ze smogiem, ekonowościami w produktach dla konsumentów czy mieć najświeższą wiedzę o biznesie ekologicznym? Polub nas na Facebooku! Wtedy wszystkie nowe artykuły, informacje czy po prostu newsy natychmiast wyświetlą się na Twojej facebookowej osi czasu. Po prostu kliknij w ten tekst, znajdziesz się na naszym fanpage,u i tam zaznacz "Polub". Dziękujemy!

WYWIADY

Recycling Rejs

Prezes Grupy Arcus Michał Czeredys

Środowisko

Coca Cola rozpoczyna test pierwszej papierowej butelki zdjęcie 1

Pierwsza papierowa butelka staje się faktem, czytaj więcej

WYDARZENIA

Ekoinspiracje 2018

Odnawialne źródła energii w aktulanej sytuacji geopolitycznej,czytaj więcej

SAMORZĄD

Forum w Gdańsku

Ustawa o efektywności energetycznej, o elektromobilności, o odnawialnych źródłach energii, finansowanie inwestycji oraz szanse jakie dają programy na wsparcie termomodernizacji to nie teoria, ale wyzwania przed jakimi stają samorządy...

CSR

228x144

Społeczeństwa konsumują coraz więcej. Eksperci wskazują na wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz postępujące negatywne zmiany w środowisku. Jednocześnie świadomość konieczności dbania o naturę jest wciąż zbyt niska.