premierRząd Premiera Morawieckiego opracował i skierował do Sejmu nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami.

MOS Kowalczyk stop mafiiZero tolerancji dla mafii śmieciowej — podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał jednocześnie, że resort jest zdeterminowany, by ten problem rozwiązać, bo Polacy zasłużyli na czyste powietrze i piękna naturę.fot. mos.gov.pl

drewnoEuropejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie Puszczy Białowieskiej. Stwierdza w nim, że wycinka drzew w Puszczy była naruszeniem prawa unijnego. Wyrok obowiązuje od momentu ogłoszenia. Rząd Polski musi więc niezwłocznie się do niego dostosować. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Puszczy Białowieskiej jest ostateczny.

bos111Ekologiczna specjalizacja jest najistotniejszym wyróżnikiem Banku Ochrony Środowiska. Buduje ona jego rynkową pozycję od 1991 roku. Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ przekroczyła już 50 mld zł. Na finansowanie tych projektów, zarówno w formie preferencyjnej, jak i komercyjnej,

BOŚ przeznaczył dotychczas ok. 18,6 mld zł.

TE smogTrybunał Sprawiedliwości UE uznał, że dopuszczalne wartości stężenia pyłów PM10 były w Polsce przekraczane w sposób ciągły, co jest naruszeniem zobowiązania państwa członkowskiego. Dla Komisji Europejskiej wyrok jest narzędziem do nałożenia na Polskę kary finansowej. Wcześniej w podobnej sprawie przed Trybunałem przegrała Bułgaria. W orzeczeniu w sprawie Polski Trybunał uznał, że już sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Uznano też, że polskie władze w niewłaściwy sposób przenosiły przepisy europejskiej dyrektywy antysmogowej do prawa miejscowego.