LOGO EiREkologia i Rynek to jeden z najbardziej znanych i cenionych magazynów poświęconych tematyce ekobiznesu i ekogospodarki. Przestawiamy i promujemy w nim firmy działające w obszarze związanym m.in z OZE, elekromobilnością, ekożywością czy ogólnie pojętym zrównoważonym rozwojem. Opisujemy ekoinnowacje, produkty i projekty ekologiczne. Bardzo dużo miejsca poświęcamy na eksperckie analizy branżowe oraz na raporty dotyczące m.in. emisji CO2, alternatywnych źródeł energii, redukcji zanieczyszczeń, energetyki odnawialnej czy rewitalizacji środowiska naturalnego. W licznych wywiadach staramy się ukazać sylwetki, które mają niebagatelny wpływ na środowisko. Występujemy czasami w roli animatora działań proekologicznych jak i arbitra pomiędzy zwaśnionymi stronami. Magazyn ukazuje się w formie elektronicznej jak i papierowej (obecnie jest integralną częścią miesięcznika BUSINESS MAGAZINE).

Motto: Ekologia podpowiada firmom, biznes odpowiada za wyzwania ekologów

 

 

WYWIADY

Recycling Rejs

Prezes Grupy Arcus Michał Czeredys

Środowisko

Coca Cola rozpoczyna test pierwszej papierowej butelki zdjęcie 1

Pierwsza papierowa butelka staje się faktem, czytaj więcej

WYDARZENIA

Ekoinspiracje 2018

Odnawialne źródła energii w aktulanej sytuacji geopolitycznej,czytaj więcej

SAMORZĄD

Forum w Gdańsku

Ustawa o efektywności energetycznej, o elektromobilności, o odnawialnych źródłach energii, finansowanie inwestycji oraz szanse jakie dają programy na wsparcie termomodernizacji to nie teoria, ale wyzwania przed jakimi stają samorządy...

CSR

228x144

Społeczeństwa konsumują coraz więcej. Eksperci wskazują na wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz postępujące negatywne zmiany w środowisku. Jednocześnie świadomość konieczności dbania o naturę jest wciąż zbyt niska.