Drukuj

464J9463

qla

Gorazdze logo

 

 

 

 

„Quarry Life Award” to międzynarodowy konkurs przyrodniczy i przedsięwzięcie naukowo-dydaktyczne organizowane przez koncern HeidelbergCement, największego na świecie producenta kruszyw i jednego z potentatów światowego rynku cementu. W Polsce organizatorem konkursu jest należąca do koncernu Grupa Górażdże. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat unikatowych walorów przyrodniczych kopalń surowców mineralnych oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych mających na celu ochronę i zwiększenie bioróżnorodności tych terenów.

 

Odkrywamy kopalniane bogactwo

Kopalnie surowców mineralnych to wielkie bogactwo krajobrazów i naturalnych siedlisk, w niewielkim stopniu zakłócanych działalnością człowieka. To często obszary o dużej wartości biologicznej, na których występuje wiele rzadkich gatunków flory i fauny. Poprzez organizację konkursu „Quarry Life Award” oraz realizowane w jego ramach projekty firma pragnie propagować wiedzę na temat wartości biologicznej terenów kopalnianych oraz przyczyniać się do jej wzbogacania.

 

Konkurs z tradycją

Przedsięwzięcie organizowane jest od 2011 r. co dwa lata, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W tegorocznej, czwartej już edycji bierze udział 25 krajów. Górażdże od pierwszej edycji biorą aktywny udział w Quarry Life Award zapraszając studentów, naukowców, uczniów i nauczycieli, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne do odkrywania zasobów przyrodniczych swoich kopalń. W obecnej edycji konkursu uczestnicy realizują swoje projekty naukowo-badawcze i przedsięwzięcia edukacyjne na terenach trzech kopalń należących do Grupy Górażdże: Kopalni Wapienia „Górażdże” na Opolszczyźnie, a także dwóch kopalń kruszyw naturalnych (eksploatacja żwirów i piasków): KSM „Wójcice” (woj. opolskie) oraz KSM „Nowogród Bobrzański” (woj. lubuskie).

 

Dwa wymiary QLA: naukowo-badawczy i społeczny

Górażdże zorganizowały wiele spotkań poświęconych prezentacji walorów przyrodniczych terenów kopalnianych. Nowością aktualnej edycji jest to, że zgodnie z regulaminem zgłoszenia przyjmowano do dwóch grup tematycznych: projektów naukowo-badawczych oraz projektów społecznych. Pod koniec ubiegłego roku jury krajowe z nadesłanych propozycji wybrało sześć projektów (3 naukowo-badawcze i 3 edukacyjne), które przeszły do następnego, drugiego etapu realizacji prac w terenie. 

Obecnie trwa drugi etap, w ramach którego uczestnicy realizują swoje projekty konkursowe na terenach wybranych kopalni.Rozstrzygnięcie Konkursu i ceremonia rozdania nagród na szczeblu krajowym i międzynarodowym (w Brukseli) odbędą się pod koniec roku.

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski, jednak z uwagi na lokalizację kopalń (woj. opolskie i lubuskie), które zostały wybrane do prowadzenia prac badawczych i projektów edukacyjnych jego zasięg jest dość ograniczony. W 4 edycji QLA projekty konkursowe realizowane są w kopalniach w woj. opolskim i lubuskim. W pierwszym etapie konkursu zaangażowanych było 8 uczelni wyższych, 4 organizacje pozarządowe i 4 szkoły podstawowe.

 

Quarry Life Award w liczbach: