kropelek kolorowanka

 

 

Zabawa to najlepsza forma edukacji najmłodszych, a przy okazji promowania postawy proekologicznej. Prezentacja multimedialna, bajka i film edukacyjny, doświadczenia wykonywane przez dzieci oraz materiały edukacyjne to narzędzia pomagające w zdobywaniu wiedzy o racjonalnym korzystaniu z wody, a tym samym kształtowaniu właściwych zachowań w łazience i toalecie. Tak w skrócie prezentują się założenia Programu Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

 

Ekologia na wesoło

Przystępny i wesoły sposób przekazywania informacji o procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków to szansa na edukację całego społeczeństwa, które nie zawsze świadomie i racjonalnie korzysta z tak cennego dobrodziejstwa jakim jest woda. Program Edukacji Ekologicznej ma na celu przybliżenie młodszym i starszym Warszawiakom jak pracochłonnymi i czasochłonnymi procesami są uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Ma również uświadomić, że codzienna postawa każdego z nas w zakresie korzystania z wody ma istotne znaczenie dla poprawy jakości życia w mieście i poprawy jakości otaczającego nas środowiska naturalnego.

 

Kropla drąży skałę czyli edukacja pod egidą Pana Kropelka

Program powstał w 2007 r. i trwa po dzień dzisiejszy. Jest tak popularny, że internetowe zapisy na cały semestr zajęć trwały niecałe 3 min. Od 2007 roku w zajęciach wzięło udział blisko 45 tys. dzieci. Materiały edukacyjne przystosowane są dla dzieci w różnym wieku, a program podzielony jest na etapy, tak by przekazywana wiedza trafiała do dużych i małych. Na potrzeby Programu stworzona została postać Pana Kropelka. Materiały edukacyjne w tym Komiks „Sedes to nie kosz na śmieci” wykorzystywany jest nie tylko przez dzieci ale również przez dorosłych w całej Polsce. Udział
w zajęciach oraz materiały edukacyjne są bezpłatne dla wszystkich dzieci.

 

Program „Podróże z Kropelkiem” realizowany jest w Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” oraz Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie. Mimo że skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół aglomeracji warszawskiej to w praktyce mogą z niego korzystać dzieci z całej Polski.
Program w  ciekawy i przystępny sposób wprowadza dzieci i młodzież w zagadnienia oczyszczania ścieków, uzdatniania wody i odpowiedzialnego korzystania z jej zasobów. Umiejętnie kształtuje proekologiczną świadomość nie tylko dzieci ale i dorosłych. Oprócz tego prezentuje właściwe wzorce zachowań w toalecie i w łazience. Na uznanie zasługują również pomysłowo zaprojektowane materiały edukacyjne jak na przykład komiks „Sedes to nie kosz na śmieci”, który z powodzeniem można zadedykować nie tylko dzieciom ale i wielu dorosłym.

 

 

WYWIADY

Recycling Rejs

Prezes Grupy Arcus Michał Czeredys

Środowisko

Coca Cola rozpoczyna test pierwszej papierowej butelki zdjęcie 1

Pierwsza papierowa butelka staje się faktem, czytaj więcej

WYDARZENIA

Ekoinspiracje 2018

Odnawialne źródła energii w aktulanej sytuacji geopolitycznej,czytaj więcej

SAMORZĄD

Forum w Gdańsku

Ustawa o efektywności energetycznej, o elektromobilności, o odnawialnych źródłach energii, finansowanie inwestycji oraz szanse jakie dają programy na wsparcie termomodernizacji to nie teoria, ale wyzwania przed jakimi stają samorządy...

CSR

228x144

Społeczeństwa konsumują coraz więcej. Eksperci wskazują na wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz postępujące negatywne zmiany w środowisku. Jednocześnie świadomość konieczności dbania o naturę jest wciąż zbyt niska.

EKO KALENDARZ

Dotacje na gospodarkę odpadami komunalnymi

31 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z PO IiŚ przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Budżet dwóch ogłoszonych pod koniec września naborów dla działania 2.2 wynosi w sumie 2,7 mld zł. Konkursom będą towarzyszyły szkolenia i konsultacje dostępne dla potencjalnych beneficjentów.

Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie 2.1.5.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-20 podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów typu 5 w działaniu 2.1. POIiŚ do 24 października br.

Obecnie Instytucja Ogłaszająca Konkurs - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowuje aktualizację odpowiednich elementów dokumentacji konkursowej dla działania.