EDUKACJA

BurzeBurze to normalne w okresie wiosenno-letnim zjawisko atmosferyczne. Zdaniem części naukowców od pewnego czasu obserwujemy w Polsce wzrost poziomu zagrożenia burzowego. Chodzi tu o bardziej gwałtowny przebieg tego typu zjawisk, które coraz częściej występują w połączeniu z silnymi nawałnicami, powodując ogromne spustoszenia, tragedie i śmierć ludzi.
Jak bezpiecznie przetrwać burzę. Jak uniknąć porażenia piorunem? Jak chronić zdrowie i życie?

gaz1Fundusz Naturalnej Energii to konkurs grantowy organizowany od ośmiu lat przez GAZ-SYSTEM. Partnerem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Każdego roku we wrześniu szkoły, przedszkola, fundacje i stowarzyszenia, gminy i miasta składają wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów na ratowanie środowiska naturalnego.

dobro pokolenCelem działań prowadzonych w zakresie środowiska w Grupie KĘTY jest możliwie najwyższa neutralność ekologiczna oraz trwały i zrównoważony rozwój, dlatego w działaniach związanych z ochroną środowiska spółka nie ogranicza się jedynie do spełniania polskich i unijnych standardów.

Regularna modernizacja parku maszynowego oraz funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem, opartego o zasadę ciągłego doskonalenia, doprowadziły do pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi.

W roku 2016 zakład dostosował m.in. swoją działalność do dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) poprzez wdrożenie zadań związanych z monitorowaniem jakości gleby i wód podziemnych oraz tzw. najlepszych technik ochrony środowiska, wymaganych dla procesu wytopu, chemiczne j o b r ó b k i aluminium, gospodarowania niebezpiecznymi chemikaliami czy tzw. substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Dowodem skuteczności wdrożonych działań jest m.in. wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego nowe zintegrowane pozwolenie ekologiczne, a także rejestracja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w Centralnym Rejestrze Operatorów.

browarnictwoPionierskie studia z browarnictwa i słodownictwa w ramach projektu European Joint Doctorate Food Science ruszają na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Studia mają wykształcić specjalistów w rozwijającym się dynamicznie przemyśle browarniczym. Mają oni prowadzić zaawansowane badania naukowe, a w przyszłości wdrożyć innowacyjne zastosowania do przemysłu piwowarskiego w Polsce i na świecie.

W innowacyjnym projekcie weźmie udział ośmiu doktorantów, którzy specjalistyczną wiedzę będą zdobywać na sześciu europejskich uniwersytetach.

Koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Aleksander Poreda z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uroczysta Inauguracja Projektu - European Joint Doctorate Food Science (EJDFoodSci) odbędzie się 25 października. Studia potrwają 3 lata, w programie są staże, praktyki i podróże, a miesięczne stypendium wynosi 2500 euro.

czarny dymEmisja pyłów i szkodliwych gazów przybiera na sile wraz z początkiem sezonu grzewczego. 40 proc. Polaków przyznaje, że nie wie, na czym polega zjawisko niskiej emisji, a 20 proc. z nich uważa, że palenie śmieci to wyraz oszczędności i proekologicznego zachowania – wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Nie rób dymu”. Paliwem niskoemisyjnym może być drewno, ale pod warunkiem odpowiedniego przechowywania i rozpalania.

– Polacy deklarują, że bardzo dużo wiedzą o ekologii, zwłaszcza o jakości powietrza. Natomiast jeżeli dopytujemy głębiej, okazuje się, że znajomość poszczególnych terminów, np. niska emisja, jest bardzo niewielka. Polacy często spotykają się z tym sformułowaniem, natomiast nie znają jego znaczenia – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Bartosz Sawicki z Kampanii „Nie Rób Dymu”.

Z raportu WHO wynika, że jakość powietrza w Polsce należy do jednej z najgorszych w Unii Europejskiej. Z dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast połowa znajduje się w Polsce. Początek sezonu grzewczego to okres, kiedy problem ten narasta. Z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia w ramach kampanii „Nie rób dymu” wynika, że choć 65 proc. stara się unikać palenia śmieci, to dla 20 proc. to działanie proekologiczne i pożyteczne.