14.12 EvirlyPilne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem to nie tylko slogan, ale potrzeba realnego działania. Marka 4F, świadoma wpływu branży odzieżowej na planetę, nawiązała współpracę z Envirly – polską firmą technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania śladem węglowym.

 

KOngres ESG POlska Moc BiznesuEkologia, Społeczeństwo, Gospodarka - te trzy filary zrównoważonego rozwoju stanowiły główny temat corocznego Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu, na którym eksperci i liderzy biznesu dyskutowali o kluczowych kwestiach wpływających na przyszłość i odpowiedzialność przedsiębiorstw. III Kongres ESG Polska Moc Biznesu, który odbył się 4 grudnia na PGE Narodowym.

ESG Polska Moc BiznesuKongres ESG Polska Moc Biznesu to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu dotyczącym tematyki zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak podczas dwóch poprzednich edycji kongres został podzielony na trzy sceny, które odzwierciedlają idee ESG: Środowisko (z ang. Environmental), Społeczna odpowiedzialność (Social responsibility) oraz Ład Korporacyjny (Corporate Governance).

BasfPrawie 80 proc. polskich firm ma świadomość, że działania związane z ochroną środowiska będą zyskiwały na znaczeniu w ciągu kolejnych trzech–pięciu lat. Co piąta zamierza wdrożyć innowacje ekologiczne nakierowane na ten cel – wynika z badania EY. Co istotne, już teraz coraz więcej z nich już angażuje się w tego typu inicjatywy. Skala wyzwań stojących przed biznesem jest tak duża, że firmy łączą siły na rzecz zrównoważonego rozwoju. – Powinniśmy dzielić się wiedzą, doświadczeniami i wyzwaniami, bo przecież zrównoważony rozwój to nie jest łatwy temat i stosunkowo świeży w biznesie – podkreślają przedstawiciele BASF Polska, inicjatorzy programu „Razem dla planety”.

Marek DobiesZły stan polskich sieci elektroenergetycznych to największa bariera blokująca rozwój OZE i polską transformację energetyczną. Odpowiedzią na ten problem ma być podpisana pod koniec ubiegłego roku Karta Efektywnej Transformacji, czyli porozumienie URE i pięciu największych spółek dystrybucji, zgodnie z którym nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój sieci mają sięgnąć ok. 130 mld zł. KET tworzy też stabilne otoczenie regulacyjne w wieloletnim horyzoncie czasowym, co ma ułatwić prowadzenie inwestycji w transformację sieci. Obecnie w żaden sposób nie uwzględnia ona jednak mniejszych przedsiębiorstw dystrybucyjnych, ale to może się wkrótce zmienić.