CHEP truck 003W ramach przyjętego programu zrównoważonego rozwoju, globalna firma logistyczna funkcjonująca pod marką CHEP przyspiesza realizację strategii dekarbonizacji, intensywnie pracując nad pionierskimi, regeneracyjnymi łańcuchami dostaw. Firma Brambles zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 r. Założenia przyjęte w oparciu o raport nt. globalnego ocieplenia o 1,5°C były fundamentem 5-letniego programu zrównoważonego rozwoju opublikowanego w 2020 r. Zobowiązując się do uwzględnienia postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego, firma Brambles już wcześniej wyznaczyła sobie ambitny cel, którym było osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto nie później niż do 2050 r. Nowa „mapa drogowa” ukierunkowana na zerową emisję netto przyspieszyła ten termin aż o 10 lat.

Jacek portret 2Enel X to część Grupy Enel, która poprzez swoje usługi wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji i transformacji energetycznej. Enel X jest światowym liderem w zakresie zaawansowanych rozwiązań energetycznych, w tym programów Demand Side Response (DSR). Z Jackiem Misiejukiem, prezesem zarządu Enel X Polska Sp. z o.o. rozmawiamy o roli, jaką odgrywa DSR na współczesnym rynku energii.

Coraz częściej słyszymy o usługach DSR, co to takiego? 

Cz. PowietrzePopularny program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych otrzymują z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu wraz z kompleksową termomodernizacją, zostanie poddany aktualizacji. Dzięki zmianom program będzie uwzględniał zmieniające się warunki geopolityczne i rynkowe oraz zakładał jako podstawę eliminację strat ciepła. Korzystne dla beneficjentów modyfikacje nastąpią w drugiej połowie bieżącego roku.   

Schuster Stefan 006Każdego roku w Europie wykrywa się około 4,4 miliona nowych nowotworów, notuje się również prawie 2 miliony zgonów z nim związanych. Niestety, niektóre nowotwory są wykrywane w zaawansowanych stadiach, co wymaga trudnego, kosztownego leczenia i dodatkowo wiąże się z większym ryzykiem skutków ubocznych w trakcie całej terapii. Wykrywanie nowotworów we wczesnych stadiach ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia. Badanie „Trucheck”, które wchodzi na polski rynek, należy do przełomowych badań dotyczących wykrycia nowotworu.

KPEW 2020 r. Polska była europejskim liderem tego wzrostu w segmencie energetyki rozproszonej i transformacji OZE. 21 tysięcy firm zajmujących się budową instalacji fotowoltaicznych wspiera polskich konsumentów w przechodzeniu na odnawialne źródła energii.