elektrośmieciElektrośmieci to zużyty sprzęt elektroniczny. Ze względu na to, że w takich odpadach znajduje się wiele toksycznych substancji przepisy prawa wymagają, aby regularnie się ich pozbywać. Nie mogą być one jednak wyrzucane do zwykłych kontenerów. Należy zadbać o wywóz takich odpadów na skup elektroniki, aby chronić zdrowie swoje, ludzi w swoim otoczeniu, a także wspierać środowisko naturalne. 

Jakie przedmioty zaliczają się do elektrośmieci?

ITPoszukiwanie oszczędności to główna motywacja dla firm do wdrażania rozwiązań ekologicznych w IT. Z raportu BCG Platinion wynika, że już 54 proc. przedsiębiorców w Polsce byłoby skłonnych realizować działania, które jednocześnie spełniają cel środowiskowy i przynoszą oszczędności. Chodzi zwłaszcza o ograniczanie zużycia energii, której konsumpcja tylko w centrach danych wg prognoz Komisji Europejskiej może wzrosnąć nawet o 28 proc. do 2030 roku. Eksperci HRS-IT wskazują, że większe zaangażowanie sektora w ekologię może zarówno obniżyć koszty działalności, jak i wyróżnić firmę na tle konkurencji w rywalizacji o najlepszych specjalistów.

moje.jpg 1Kryzys energetyczny, zagrożona transformacja energetyczna, grozi nam powrót do czasów, gdzie dominował węgiel, a smog zatruwał całą Polske. Takie głosy pojawiają się od pewnego czasu w przestrzeni publicznej. Bez wątpienia mamy do czynienia z kryzysem, największym od siedemdziesiątych lat, wywołanym wówczas konfliktem izraelsko-arabskim wskutek czego cena ropy naftowej poszybowała w górę do granic wyobraźni. Obecnie konflikt zbrojny jest również przyczyną ekstremalnie wysokich cen  paliw kopalnych. I to się szybko nie zmieni. W rezultacie powinniśmy jak najszybciej rozpocząć przemyślane inwestycje w odnawialne źródła energii. Od tego nie ma odwrotu.

energetykaZrozumienie obecnej sytuacji oraz ocena perspektyw zarówno krajowego, jak i światowego sektora energetycznego, wymaga zwrócenia uwagi na bardzo zróżnicowane czynniki rynkowe. Obecnie głównym problemem stają się ceny energii oraz dostępność surowców energetycznych – węgla i gazu - zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla firm. Patrząc jednak w szerszej perspektywie większego znaczenia nabiera transformacja energetyczna i realizacja celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

CyberiumJak pokazuje doświadczenie ostatnich kilku lat, zmiany klimatyczne z roku na rok stają się coraz bardziej widoczne, a ich dotkliwe skutki związane z anomaliami pogodowymi zaczynają odczuwać wszyscy – w tym także przedsiębiorcy. Zielony rozwój biznesu coraz częściej jest postrzegany nie jako konieczność, ale jako szansa. Jednak aby móc tę szansę wykorzystać, trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać.