Jakub Tyczkowski

Zmiany społeczno-gospodarcze powodują konieczność podjęcia wielu świadomych wysiłków, aby przejść do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady są źródłem surowców. Niski poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowi wyzwanie w wielu krajach, w tym w Polsce, podkreśla w wywiadzie Jakub Tyczkowski, prezes zarządu w firmie REKOPOL, Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Więcej OZE dla WiSM 002Ułatwienie możliwości korzystania z fotowoltaiki dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych to kolejny krok w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Od 1 lutego 2023 dostępna jest nowa forma rozliczeń dla budynków wielolokalowych – prosument lokatorski. Zainteresowanie takimi inwestycjami jest duże, co potwierdza duża liczba zgłoszeń w zorganizowanym przez E.ON Polska konkursie ZmieniaMY nasze osiedla.

Rower1066352.00 01 32 48.Still004 002Na południu kraju, w sąsiedztwie różnorodnych pasm górskich, leży Małopolska. Kraina wyjątkowa nie tylko z uwagi na otaczające ją malownicze pasma górskie, do której z roku na rok ściągają pasjonaci aktywnego wypoczynku. Teraz, gdy przybywa tu ścieżek rowerowych, widać, jak bardzo były one potrzebne turystom i jak chętnie korzystają z nich pasjonaci dwóch kółek. I to właśnie dla nich powstał projekt Aktywnie w Małopolsce, wspierający wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem regionu właśnie w ten sposób.

Dzień Działań na rzecz Rzek14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Działań na rzecz Rzek. W zeszłym roku Polska doświadczyła jednej z największych katastrof ekologicznych w historii kraju. Jej efektem było 360 ton śniętych ryb i śmierć rzeki na odcinku prawie 500 km, a powodem – m.in. działalność człowieka. W świetle tej katastrofy i alarmujących głosów ekspertów o tym, że może się ona powtórzyć, dzisiejszy dzień to dobry moment, by zastanowić się, co możemy zrobić, aby chronić nasze ekosystemy.

UNGC MediaRelations PL 01 002Według badania dotyczącego zrównoważonego rozwoju, przeprowadzonego przez UN Global Compact i Accenture, zdecydowana większość dyrektorów zarządzających (93 proc.) przyznaje, iż w obliczu globalnego kryzysu, zmaga się w swojej działalności z wieloma jednoczesnymi wyzwaniami. Jednocześnie 87 proc. badanych ostrzega, iż obecna sytuacja może mieć wpływ na opóźnienie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Prawie wszyscy ankietowani (tj. 98 proc. - liczba ta wzrosła o 15 proc. w ciągu ostatnich 10 lat) przyznają, iż w obliczu doświadczanych trudności, działania z zakresu zrównoważonego rozwoju znalazły się na liście ich priorytetów.