EnviSLADrly, polski start-up zajmujący się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie redukcji śladu węglowego, rozpoczął współpracę z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii w ramach szkolenia „Raportowanie ESG. Warsztaty obliczania śladu węglowego organizacji”. Uczestnicy warsztatów zyskują dostęp do cyfrowego narzędzia wspierającego wyliczenie śladu węglowego organizacji oraz na własnym przykładzie mogą się przekonać o korzyściach wynikających z automatyzacji procesu pozyskiwania danych w organizacji i wyliczeń emisyjności.

hydzik transformacja fotoSektor produkcji i przetwórstwa mleka – podobnie jak całe rolnictwo – stoi przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju i koniecznością redukowania swojego wpływu na środowisko. To nie tylko efekt wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład, ale i rosnących oczekiwań konsumentów. Dlatego organizacje branżowe zawiązały porozumienie, którego celem ma być wypracowanie standardów produkcji mleka łączących cele ekonomiczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi i dbałością o etyczną stronę prowadzenia biznesu. – Chcemy zrobić coś konkretnego, pozytywnego, aby mleczarstwo i hodowla bydła mogły się przyczynić do ograniczania wpływu rolnictwa na środowisko – mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. 

OpakowaniaOpakowania są nieodłącznym elementem sektora gastronomicznego, i spożywczego, ponieważ umożliwiają one dostarczanie bezpiecznej i świeżej żywności do konsumenta. Z drugiej strony ich prawidłowe zagospodarowanie stanowi duże wyzwanie. Jednym ze sposobów na pogodzenie bezpieczeństwa żywności z minimalizacją wpływu środowiskowego opakowań, jest stworzenie skutecznych rozwiązań gospodarki cyrkularnej. W tym celu, z inicjatywy UN Global Compact Network Poland i McDonald’s Polska, powstała Platforma ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), która łączy środowisko nauki, biznesu i organizacji pozarządowych.

Jakub Tyczkowski

Zmiany społeczno-gospodarcze powodują konieczność podjęcia wielu świadomych wysiłków, aby przejść do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady są źródłem surowców. Niski poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowi wyzwanie w wielu krajach, w tym w Polsce, podkreśla w wywiadzie Jakub Tyczkowski, prezes zarządu w firmie REKOPOL, Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Więcej OZE dla WiSM 002Ułatwienie możliwości korzystania z fotowoltaiki dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych to kolejny krok w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Od 1 lutego 2023 dostępna jest nowa forma rozliczeń dla budynków wielolokalowych – prosument lokatorski. Zainteresowanie takimi inwestycjami jest duże, co potwierdza duża liczba zgłoszeń w zorganizowanym przez E.ON Polska konkursie ZmieniaMY nasze osiedla.