atomowaOd kilkunastu lat, mimo ponawianych zapowiedzi, Polska nie może doczekać się budowy elektrowni atomowej. Chociaż rząd deklaruje, że sprawa wyboru wykonawcy jest już na ostatnie prostej, program atomowy znowu może utknąć na lata. Powodem może być przyjęta metoda wyboru wykonawcy, niosąca ze sobą rozliczne ryzyka. Stanowisko Instytutu Staszica w kontekście spodziewanej decyzji o wyborze partnera / partnerów do budowy elektrowni atomowej w Polsce

elektrośmieciElektrośmieci to zużyty sprzęt elektroniczny. Ze względu na to, że w takich odpadach znajduje się wiele toksycznych substancji przepisy prawa wymagają, aby regularnie się ich pozbywać. Nie mogą być one jednak wyrzucane do zwykłych kontenerów. Należy zadbać o wywóz takich odpadów na skup elektroniki, aby chronić zdrowie swoje, ludzi w swoim otoczeniu, a także wspierać środowisko naturalne. 

Jakie przedmioty zaliczają się do elektrośmieci?

ITPoszukiwanie oszczędności to główna motywacja dla firm do wdrażania rozwiązań ekologicznych w IT. Z raportu BCG Platinion wynika, że już 54 proc. przedsiębiorców w Polsce byłoby skłonnych realizować działania, które jednocześnie spełniają cel środowiskowy i przynoszą oszczędności. Chodzi zwłaszcza o ograniczanie zużycia energii, której konsumpcja tylko w centrach danych wg prognoz Komisji Europejskiej może wzrosnąć nawet o 28 proc. do 2030 roku. Eksperci HRS-IT wskazują, że większe zaangażowanie sektora w ekologię może zarówno obniżyć koszty działalności, jak i wyróżnić firmę na tle konkurencji w rywalizacji o najlepszych specjalistów.

moje.jpg 1Kryzys energetyczny, zagrożona transformacja energetyczna, grozi nam powrót do czasów, gdzie dominował węgiel, a smog zatruwał całą Polske. Takie głosy pojawiają się od pewnego czasu w przestrzeni publicznej. Bez wątpienia mamy do czynienia z kryzysem, największym od siedemdziesiątych lat, wywołanym wówczas konfliktem izraelsko-arabskim wskutek czego cena ropy naftowej poszybowała w górę do granic wyobraźni. Obecnie konflikt zbrojny jest również przyczyną ekstremalnie wysokich cen  paliw kopalnych. I to się szybko nie zmieni. W rezultacie powinniśmy jak najszybciej rozpocząć przemyślane inwestycje w odnawialne źródła energii. Od tego nie ma odwrotu.

energetykaZrozumienie obecnej sytuacji oraz ocena perspektyw zarówno krajowego, jak i światowego sektora energetycznego, wymaga zwrócenia uwagi na bardzo zróżnicowane czynniki rynkowe. Obecnie głównym problemem stają się ceny energii oraz dostępność surowców energetycznych – węgla i gazu - zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla firm. Patrząc jednak w szerszej perspektywie większego znaczenia nabiera transformacja energetyczna i realizacja celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej.