alicja pawelec wwfPowtarzające się z każdym rokiem upały i brak opadów obniżają poziom wody w polskich rzekach, co prowadzi do ich wysychania. W kolejnych latach sytuacja ma się tylko pogarszać. – W scenariuszu, w którym nic się nie zmieni, efekty będą bardzo złe. Polskie rzeki będą toczone kolejnymi suszami, kolejnymi powodziami i będą coraz bardziej zasalane, przez co będziemy mieć również więcej takich katastrof, jaka miała miejsce w zeszłym roku na Odrze – mówi dr Alicja Pawelec z WWF Polska. Jak podkreśla, odpowiedzią na te zagrożenia jest renaturyzacja, czyli przywrócenie rzek do ich naturalnego stanu. Jak na razie działania rządzących zmierzają jednak wręcz w odwrotną stronę.

pomoc humanitarnaJeszcze nigdy tak wiele osób nie potrzebowało wsparcia w zapewnieniu podstawowych potrzeb. Pod koniec ubiegłego roku Polska Akcja Humanitarna szacowała, że pomocy w 2023 roku będzie potrzebować ok. 330 mln ludzi na całym świecie. Już teraz wiadomo, że ta liczba będzie znacznie większa. Pomoc potrzebna jest m.in. w Ukrainie, Jemenie, Afganistanie i w Afryce. Dużym wyzwaniem dla organizacji humanitarnych są też zmiany klimatu i wywołane nimi kryzysy.

Forum 2023Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą konferencją gospodarczo-polityczną w Europie Środkowej i Wschodniej, miejscem, w którym od ponad 30 lat spotykają się ze sobą osoby o decydującym wpływie na losy Polski, Europy i Świata. Gośćmi Forum są przedstawiciele z ponad 60 państw o różnych interesach, historii i aspiracjach.

Wyzwania emobility

Polska gospodarka stale się rozwija i ulega znaczącym transformacjom. Wiele podmiotów współpracuje ze sobą w celu jej dynamicznego rozwoju i utrzymania stabilnej pozycji. Niewątpliwie jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata jest zeroemisyjna mobilność. Polska jako największy kraj Europy Środkowej zajęła już swoją mocną pozycję w całym łańcuchu tego sektora, jednak istnieją pewne przesłanki, których zaistnienie umocni nasz kraj na pozycji europejskiego lidera zeroemisyjności.

ESG jaW ostatnich latach wzrasta świadomość społeczna dotycząca kwestii związanych ze strategią ESG. Zyskuje sobie ona rzesze zwolenników. Coraz więcej firm zatrudnia specjalistów ds. ESG. Strategia ta  polega na uwzględnianiu trzech czynników  przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy korzystają z różnych narzędzi i metodologii, aby ocenić, jak dobrze spółka lub projekt radzi sobie z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania. Mogą uwzględniać te czynniki w swoich analizach finansowych, podejmowaniu decyzji o inwestycjach i zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.