EnviSLADrly, polski start-up zajmujący się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie redukcji śladu węglowego, rozpoczął współpracę z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii w ramach szkolenia „Raportowanie ESG. Warsztaty obliczania śladu węglowego organizacji”. Uczestnicy warsztatów zyskują dostęp do cyfrowego narzędzia wspierającego wyliczenie śladu węglowego organizacji oraz na własnym przykładzie mogą się przekonać o korzyściach wynikających z automatyzacji procesu pozyskiwania danych w organizacji i wyliczeń emisyjności.

Obowiązek raportowania ESG wcześniej lub później dotknie każdą polską firmę. Obliczanie śladu węglowego organizacji jest częścią składową całego raportu niefinansowego.

- Cieszymy się, że na przykładzie rozwiązania Envirly będziemy mogli dostarczyć przedsiębiorcom wiedzę oraz narzędzie niezbędne do redukcji śladu węglowego i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że nasza współpraca z Envirly pomoże organizacjom sprawnie wywiązać się z obowiązku raportowania ESG poprzez cyfryzację procesów związanych z raportowaniem niefinansowym. Tym samym, chcemy dołożyć cegiełkę do zmniejszenia wpływu biznesów na środowisko i realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju - podkreśla Magda Gajownik de Vries z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dzięki warsztatom Polskiego Funduszu Rozwoju i Krajowej Agencji Poszanowania Energii z udziałem Envirly przedsiębiorcy zyskają narzędzie, które pozwoli na dokładne określenie poziomu emisji gazów cieplarnianych w ich działalności oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak przedstawić ślad węglowy w zakresie I i II w raporcie ESG i jakie podjąć działania, aby go zminimalizować. Wiedza ta będzie przydatna nie tylko w codziennej pracy, ale również wpłynie na zwiększenie konkurencyjności firm, poprawę wizerunku w oczach klientów oraz wzmocnienie pozycji na rynku.

Warsztaty odbywają się  w ramach zespołu i programu Sieć Firm Przyszłości PFR, skierowanego do dużych firm, który udziela wsparcia w obszarach cyfryzacji, rozwoju innowacji i dążeniu do neutralności klimatycznej przez dostarczenie wiedzy, narzędzi i kompetencji. Więcej o działalności Sieć Firm Przyszłości PFR pod linkiem.

EiR