marcin karbowniczekStowarzyszenie WindEurope szacuje, że w całej Europie do 2023 roku nawet ok. 14 tys. turbin wirników elektrowni wiatrowych może zostać wycofanych z eksploatacji. Łopaty wirników, wykonane z materiałów kompozytowych, są bardzo trudne w recyklingu, a ich zagospodarowanie stwarza problem dla całej branży. Jak ocenia WindEurope, w sektorze energii wiatrowej na całym świecie jest obecnie w użyciu nawet 2,5 mln ton materiałów kompozytowych. Polska spółka 2loop Tech pracuje nad metodą ich przetwarzania, aby można było odzyskać z nich surowce do ponownego wykorzystania, np. w budownictwie. Spółka jest w przededniu złożenia wniosku patentowego na opracowaną przez siebie technologię.

rachunekPolski Komitet Energii Elektrycznej rozpoczął kampanię edukacyjną „Liczy się energia”. Przez najbliższe miesiące wyjaśniać będzie przyczyny wzrostu cen energii, pokazywać wpływające na nie mechanizmy oraz sposoby na racjonalne gospodarowanie zużyciem prądu. Celem kampanii jest edukacja o rynku energii oraz sposobach łagodzenia wpływu rosnących cen prądu na domowe budżety Polaków.

Axpo wyprodukuje wodór 002Grupa Axpo ogłosiła plan budowy kolejnej instalacji produkującej zielony wodór. Nowa wytwórnia stanie w pobliżu elektrowni przepływowej Axpo w Brugg w Szwajcarii. Celem inwestycji jest dostarczanie wodoru przyjaznego dla klimatu do stacji paliw w regionie, co potwierdzają ustalenia podpisane z lokalnymi partnerami. Projekt stanowi istotny wkład w dekarbonizację transportu w Szwajcarii.

DetroitCzy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest mieszkać poza miastem? Znajomi podpowiadali przeprowadzkę, wspominając o lasach, o mieszkaniu w ciszy i spokoju, o byciu bardziej „eko”? Przeprowadzka poza tereny miejskie faktycznie może pozornie wydawać się dobrym pomysłem na przyszłość. Jednak, czy w erze rosnącej świadomości ekologicznej, jest to rzeczywiście tak dobry pomysł? O tym, jak z punktu widzenia ekologii i ekonomii wygląda masowa migracja poza miasta, pisze architekt – Paweł Wołejsza.

LOGO EiREkologia i Rynek to jeden z najbardziej znanych i cenionych magazynów poświęconych tematyce ekobiznesu i ekogospodarki. Przestawiamy i promujemy w nim firmy działające w obszarze związanym m.in z OZE, elekromobilnością, ekożywością czy ogólnie pojętym zrównoważonym rozwojem. Opisujemy ekoinnowacje, produkty i projekty ekologiczne. Bardzo dużo miejsca poświęcamy na eksperckie analizy branżowe oraz na raporty dotyczące m.in. emisji CO2, alternatywnych źródeł energii, redukcji zanieczyszczeń, energetyki odnawialnej czy rewitalizacji środowiska naturalnego. W licznych wywiadach staramy się ukazać sylwetki, które mają niebagatelny wpływ na środowisko. Występujemy czasami w roli animatora działań proekologicznych jak i arbitra pomiędzy zwaśnionymi stronami. Magazyn ukazuje się w formie elektronicznej jak i papierowej (obecnie jest integralną częścią miesięcznika BUSINESS MAGAZINE).

Motto: Ekologia podpowiada firmom, biznes odpowiada za wyzwania ekologów