EKO MOTO

nissanjpgNissan Motor Co., Ltd. zaprezentował dzisiaj czteroletni plan osiągnięcia zrównoważonego wzrostu, stabilności finansowej i rentowności do końca roku podatkowego 2023. Rozbudowany plan, obejmujący racjonalizację kosztów i optymalizację biznesową, zakłada zmianę strategię firmy z dotychczasowej, nadmiernie skoncentrowanej na ekspansji.

W ramach czteroletniego planu Nissan podejmie zdecydowane działania mające na celu przekształcenie swojej działalności poprzez optymalizację nierentownych operacji i nadwyżek infrastruktury, a także przez przeprowadzenie reform strukturalnych. Firma zredukuje również koszty stałe, racjonalizując swoje zdolności produkcyjne, globalny asortyment produktów i wydatki. Poprzez zdyscyplinowane zarządzanie, firma będzie koncentrować się i inwestować w obszary działalności, które mają jej zapewnić stały i zrównoważony wzrost.

Wdrażając plan, Nissan dąży do osiągnięcia 5% marży zysku operacyjnego i zrównoważonego udziału w rynku światowym na poziomie 6% do końca roku obrotowego 2023, uwzględniając wkład z 50%-owego udziału w spółce joint venture w Chinach.

Makoto Uchida, prezes i dyrektor generalny Nissana, powiedział: "Nasz plan transformacji ma na celu zapewnienie stałego wzrostu, a nie nadmiernej ekspansji sprzedaży. Skoncentrujemy się teraz na naszych podstawowych kompetencjach i poprawie jakości naszej działalności, zachowując dyscyplinę finansową i skupiając się na przychodach netto na jednostkę w celu osiągnięcia rentowności. Zbiega się to w czasie z odbudową kultury określanej mianem «Nissan-ness»."

suzukipngJapoński koncern w planach na 2020 zakłada redukcję CO2 o 10 % w stosunku do lat ubiegłych. „Suzuki ma ważne zadanie, o którym zawsze musimy pamiętać, wytwarzamy bowiem produkty przy użyciu paliw kopalnych i emitujemy dwutlenek węgla podczas naszej działalności biznesowej. W związku z tym naszym zadaniem jest zmniejszać zanieczyszczenie środowiska poprzez wprowadzanie technologii nowej generacji w samochodach  kompaktowych i mocno stawiać na sprzedaż skuterów elektrycznych. Małe pojazdy mają wielką przyszłość" czytamy w komunikatach działu prasowego koncernu.

Globalna Karta Ochrony Środowiska Suzuki

Suzuki wprowadziło do swojej filozofii biznesowej  Globalną Kartę Ochrony Środowiska Suzuki, która przede wszystkim zakłada minimalizowanie negatywnego wpływu swojej działalności na naturalne środowisko. Zamierza to osiągnąć m.in. przez prace nad poprawą efektywności paliwowej, badaniami nad rozwojem  następnej generacji jednostek napędowych, zmniejszenie masy pojazdów oraz produkcją z materiałów z recyklingu . Dodatkowo  Grupa Suzuki kładzie olbrzymi nacisk na edukację ekologiczną w lokalnych, małych społecznościach. W ramach aktywności pro ekologicznych przyczynia się do zalesiania  i odbudowy bioróżnorodności w terenach zagrożonych. Nie wynika to z aktualnego trendu, ale ze zwykłej powinności, twierdzą włodarze koncernu.

kia NiroW pierwszym kwartale 2020 roku sprzedaż nowych samochodów hybrydowych i elektrycznych Kia Motors w Europie była rekordowo wysoka. W tym okresie wzrósł również udział marki Kia w europejskim rynku i osiągnął najwyższy wynik w historii. Znacznie zwiększył się także udział Kia Motors w rynku nowych aut w Polsce. W pierwszym kwartale tego roku udział Kia Motors w europejskim rynku wzrósł do 3,7%, w tym samym czasie udział marki Kia w rynku aut osobowych w Polsce wzrósł do 6,08%. Pomimo obiektywnych przeciwności związanych z COVID-19 sprzedaż samochodów zelektryfikowanych marki Kia w Europie wzrosła aż o 20,8%.

kia 2Kia Motors Corporation i Hyundai Motor Company pracują nad zaawansowanymi systemami ochrony pasażerów w pojazdach autonomicznych. Obydwie firmy udostępniły wyniki pierwszego etapu prac, którym jest opracowanie algorytmu sterowania systemami bezpieczeństwa w pojazdach autonomicznych.

 Pojazdy autonomiczne wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak kamery i czujniki radarowe, w celu określenia czynników ryzyka i dla zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków. Mimo ich obowiązkowej obecności w pojazdach autonomicznych niezbędne jest opracowanie algorytmu, który będzie sterował pracą tradycyjnych elementów z zakresu bezpieczeństwa w sytuacji, gdy – na przykład – inny pojazd przekroczy linię wyznaczającą środek jezdni lub gdy na drodze pojawi się inne zagrożenie lub przeszkoda.

elektryki 288 192Według danych z końca listopada br., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 8 225 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Od stycznia do listopada 2019 r., liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in osiągnęła 3591 sztuk, czyli o 98% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PSPA oraz PZPM.