CSR

foka

Grupa LOTOS to dojrzała, świadoma skali i charakteru swojego oddziaływania organizacja, która angażuje się w wiele aktywności na rzecz środowiska naturalnego. W swojej działalności szanuje i uwzględnia potrzeby społeczności lokalnych oraz wychodzi naprzeciw społecznym i środowiskowym wyzwaniom.

Grupa LOTOS to dojrzała, świadoma skali i charakteru swojego oddziaływania organizacja, która angażuje się w wiele aktywności na rzecz środowiska naturalnego. W swojej działalności szanuje i uwzględnia potrzeby społeczności lokalnych oraz wychodzi naprzeciw społecznym i środowiskowym wyzwaniom.

 

Swoje kompetencje w zakresie ekologii firma realizuje zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Wynika to przede wszystkim z nadmorskiego położenia rafinerii Grupy LOTOS. Flagowym projektem w tym obszarze jest „Kierunek Bałtyk”. Partnerami tej inicjatywy są organizacje zajmujące się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska, czynną ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną. Realizowane działania związane są z najbliższą okolicą gdańskiej rafinerii, a więc cennymi przyrodniczo terenami, znajdującymi się w okolicy zakładów, gatunkami zwierząt oraz różnorodnością biologiczną fauny i flory morskiej.

Pomagamy bałtyckiej przyrodzie

„Kierunek Bałtyk” to również strona internetowa (www.kierunekbaltyk.pl), na której zawarto wiadomości na temat projektów ekologicznych. Dodatkowo można tam też znaleźć transmisję na żywo (www.sokoly.lotos.pl) z budki sokołów wędrownych, które założyły gniazdo na najwyższym kominie (elektrociepłowni) rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku. W ramach witryny realizowany jest także streaming z fokarium w Helu (www.sledzfoki.pl), z którym Grupa LOTOS współpracuje w ramach programu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”.

Projekt jest jedną z wielu inicjatyw, jakie LOTOS od lat prowadzi na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Spółka realizuje ten program od 2009 roku we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Organizowane działania skupione są wokół pomocy w zahamowaniu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków fauny morskiej Morza Bałtyckiego. Wśród nich znajduje się foka szara oraz morświn, którego liczebność szacowana jest na 100 sztuk.

 

Morświny nazywane są często bałtyckimi kuzynami delfinów, ale w odróżnieniu od nich wiodą niezwykle skryty tryb życia – rzadko podpływają do łodzi, więc trudno prowadzi się ich obserwację i badania. Morświny są jedynymi waleniami na stałe zamieszkującymi wody Bałtyku, głównie u wybrzeży Danii, Niemiec, południowej Szwecji, a w Polsce – Zatoki Pomorskiej, Gdańskiej i Puckiej. We wrześniu 2013 roku Stacja Morska w Helu ukończyła budowę muzeum poświęconego morświnom tzw.: Domu Morświna, który jest otwarty dla zwiedzających.

Ważny sprzęt do badań

Dzięki wsparciu Grupy LOTOS zakupiony został sprzęt służący do realizacji badań nad występowaniem morświnów. Wykorzystywany jest on również do realizacji zadań międzynarodowego projektu SAMBAH, nadzorowanego przez Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Współpraca, poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, obejmuje również edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku oraz informowanie o sposobach ochrony zagrożonych gatunków.

 

Bałtyk jest obecnie jednym z najbardziej obciążonych transportowo akwenów morskich na świecie. Otrzymał nadany przez Międzynarodową Organizację Morską status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego, stąd konieczność wyjątkowej dbałości o jego zrównoważony rozwój. Zapoczątkowana w 2015 roku inicjatywa UN Global Compact „Program Bałtyk” powstała, by ten cel realizować. Grupa LOTOS jest jednym z partnerów tego projektu.

ecovadisCHEP, światowy lider w zakresie zarządzania paletami, został zaliczony do 1% najlepszych firm ocenianych w kategorii zrównoważonego rozwoju przez niezależną agencję ratingową EcoVadis. CHEP uzyskał poziom EcoVadis Gold już drugi rok z rzędu.

EcoVadis Gold to najwyższy, dostępny poziom tej prestiżowej nagrody, przyznawany za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących uczciwych praktyk biznesowych, środowiska, praktyk zatrudnienia oraz łańcucha dostaw. CHEP w ramach oceny praktyk biznesowych uzyskało bardzo wysokie noty w kategorii zatrudnienia i fair play w biznesie.

EcoVadis jest niezależną agencją ratingową, która koncentruje się na monitoringu firm i instytucji w zakresie zrównoważonego rozwoju i wyników. Stosowana metodologia badania opiera się na międzynarodowych standardach społecznej odpowiedzialności w korporacjach obejmujących inicjatywę Global Reporting, ONZ Global Compact oraz normę ISO 26000 w odniesieniu do 150 kategorii wydatków i 140 krajów. EcoVadis ocenił 20 000 dostawców z 99 krajów w 150 sektorach rynkowych.
 Jesteśmy bardzo dumni z uznania dla naszych wysiłków w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to nagroda za zrównoważony model biznesowy i partnerskie relacje z kluczowymi podmiotami łańcucha dostaw, ale przede wszystkim za pasję i zaangażowanie naszych pracowników, dzięki którym łańcuchy dostaw na całym świecie stają się bardziej zrównoważone – powiedział Iñigo Canalejo, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy CHEP w regionie Europy, Afryki, Indii i Bliskiego Wschodu.

CHEP należy do grupy Brambles Limited, globalnej firmy zajmującej się logistyką łańcucha dostaw, która jest wymieniana w rankingu Dow Jones Global Sustainability Index. Brambles jest sygnatariuszem porozumienia ONZ Global Compact i jego założeń 2020 Sustainability Goals, aktywnie angażując się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).
 
FIRMA CHEP jest światowym liderem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania paletami. Założona w 1945 roku, działa aktualnie w ponad 60 krajach świata, świadcząc usługi największym globalnym firmom z sektora dóbr konsumpcyjnych. Właścicielem firmy jest Grupa Brambles Limited notowana na australijskiej giełdzie papierów wartościowych. Do Grupy Brambles należą oprócz CHEP – IFCO, Pallecon, Transpac oraz Ferguson Group.
CHEP oferuje usługę poolingu palet, która polega na współużytkowaniu stałej jakości palet i kontenerów przez wielu klientów. Pooling jest strategicznym rozwiązaniem biznesowym dla firm, które chcą ograniczyć wydatki kapitałowe i poprawić działanie łańcucha dostaw. Rozwiązania logistyczne CHEP są przyjazne dla środowiska i pomagają chronić produkty klientów poprzez połączenie wieloletniego doświadczenia oraz ogromnej bazy aktywów.

CHEP zatrudnia ponad 11 500 pracowników, zarządza ponad 275 milionami palet. W Europie CHEP posiada ponad 400 magazynów serwisowych palet. CHEP w Polsce istnieje od 17 lat, a z jego systemu korzysta ponad 600 przedsiębiorstw, w tym zarówno firmy polskie, jak i koncerny międzynarodowe. Aktualnie CHEP Polska wydaje rocznie ponad 20 mln palet swoim klientom w Polsce oraz odbiera palety z blisko 10.000 punktów dystrybucyjnych. Palety podlegają inspekcji i naprawie w Centrach Serwisowych – Kampinos, Radom, Świętochłowice, Gądki, Bydgoszcz, Niewiadów, Wrocław.

Za swoje zaangażowanie we wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju firma otrzymała nagrody: Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2013 oraz Promotor Ekologii 2015. W 2015 i 2016 roku firma CHEP Polska otrzymała także tytuł Gazeli Biznesu przyznawany przez dziennik gospodarczy „Puls Biznesu”.

Więcej informacji na: www.chep.com

TQLAlogoTowarzystwo Herpetologiczne NATRIX zdobyło główną nagrodę w konkursie przyrodniczym organizowanym przez koncern HeidelbergCement w 22 krajach na całym świecie. Zespół z Wrocławia, uczestniczący w polskiej edycji organizowanej przez Grupę Górażdże, pokonał 95 finałowych drużyn – łącznie niemal 400 projektów, wygrywając 30 tys. euro. Gala podsumowująca międzynarodową edycję QLA odbyła się 9 grudnia w Pradze.

Celem konkursu Quarry Life Award jest promowanie ochrony bioróżnorodności na terenach kopalń surowców mineralnych należących do koncernu HeidelbergCement. Do udziału w konkursie zapraszani są naukowcy, studenci, organizacje oraz instytucje przyrodnicze. Ich zadaniem jest realizacja projektów ukierunkowanych na ochronę bioróżnorodności w kopalniach w trakcie eksploatacji,  a także skuteczną rekultywację po jej zakończeniu. Uczestnicy walczą o nagrody pieniężne na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym – łączna pula nagród w obu edycjach wynosi niemal 90 tys. euro.

sr 2016Brambles, globalna organizacja zajmująca się logistyką łańcucha dostaw, działająca w ponad 60 krajach, przede wszystkim pod markami CHEP oraz IFCO, opublikowała raport dot. zrównoważonego rozwoju Sustainability Review for the 2016 na rok 2016. Raport zawiera aktualne informacje dotyczące programu Brambles 2020 Sustainability Goals – Cele Zrównoważonego Rozwoju 2020 – odzwierciedlającego zaangażowanie spółki w ramową strategię  CSR „Better Business, Better Communities, Better Planet”. Strategia firmy jest ściśle dostosowana do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs).

W raporcie 2016 Sustainability Review zaprezentowano dane dotyczące rozwoju i osiągnięć Brambles:

•    Better Business – wsparcie łańcuchów dostaw, w jakich działa Brambles.

Brambles prowadzi swoją działalność w oparciu o cyrkulacyjny model biznesowy, specjalizując się w wykorzystaniu strategii udostępniania i ponownego wykorzystania rozwiązań transportowych. Dysponuje pulą ponad 550 milionów palet, skrzynek i pojemników. W roku obrotowym 2016 zastosowanie modelu biznesowego Brambles pozwoliło ocalić 1,4 mln drzew, obniżyć emisję CO2 o 2,3 mln ton metrycznych oraz liczbę odpadów stałych o 1,3 mln ton metrycznych. Brambles współpracował również ze 177 klientami, aby wyeliminować 35 mln pustych kilometrów w zakresie wspólnych kolaboracji transportowych.
Firmy Grupy Brambles za swoje działania i inicjatywy zostały docenione wieloma nagrodami branżowymi, w tym nagrodą Gold award from EcoVadis, platformy specjalizującej się w przeprowadzaniu analiz zrównoważonego rozwoju dostawców, a także nagrodą 2015 Corporate Responsibility and Sustainability Supplier Award from Coca Cola Enterprises. W 2016 roku, Brambles trzeci rok z rzędu znalazła się także w indeksie firm World Dow Jones Sustainability Index (DJSI) i zajęła drugą pozycję w swojej kategorii branżowej.

•    Better Planet – redukowanie negatywnego wpływu działań firmy na środowisko naturalne.

W roku finansowym 2016 Brambles pozyskała 97,3% drewna z certyfikowanych źródeł. Pionierskim przykładem recyklingu jest wyprodukowana przez CHEP plastikowa półpaleta wielokrotnego użytku wykonana w 100% z mieszanych odpadów bytowych z tworzyw sztucznych. Brambles wyeliminowała również odpady z tworzyw sztucznych i koszty surowców poprzez recykling 27 018 kilogramów uszkodzonych produktów z tworzyw sztucznych, w wyniku którego powstały nowe plastikowe palety i skrzynki. Firma pomogła również w walce ze zmianami klimatu poprzez obniżenie emisji dwutlenka węgla na jednostkę o 6,5% oraz zapewnienie, że 15% energii elektrycznej zużywanej przez Spółkę pochodziło ze źródeł odnawialnych.

•    Better Communities – pozytywny wpływ na społeczności lokalne.

Wszystkim pracownikom Brambles, IFCO, CHEP Pallets i CHEP Containers przysługują trzy dni płatnego urlopu w roku na aktywności wolontariackie. W roku obrotowym 2016 pracownicy spędzili ponad 17 200 godzin działając w ramach wolontariatu, co stanowi 37% wzrost względem roku 2015. Nasi pracownicy uczestniczyli w akcjach ponad 300 różnych organizacji społecznych, takich jak Food Banks i Enactus, platformy zrzeszającej studentów, liderów nauki i biznesu, którzy wykorzystując siłę przedsiębiorczości pragną działać na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju świata.

Nasz model działalności jest z założenia oparty na zasadach gospodarki cyrkulacyjnej, która ma na celu bezustannie zapewniać optymalizacje produktów, komponentów i materiałów - powiedział Juan José Freijo, globalny dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Brambles. To był fantastyczny rok dla Brambles. Poczyniliśmy znaczące postępy, które przybliżają nas do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na 2020 rok. Nasz model biznesowy, współpraca z kluczowymi partnerami w całym łańcuchu dostaw oraz pasja i zaangażowanie naszych pracowników przyczyniły się w ogromnej mierze do osiągnięcia tak wysokich rezultatów. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z partnerami i klientami, aby promować zasady cyrkulacyjnej gospodarki i korzyści, jakie przyniesie w przyszłości – dodaje.
    
Brambles Limited to firma zajmująca się logistyką łańcucha dostaw, przede wszystkim pod marką CHEP oraz IFCO. Brambles zwiększa wydajność działań klientów, współorganizując transport towarów w ramach łańcucha dostaw w sposób efektywny, zrównoważony i bezpieczny. Główną działalnością Grupy jest dostarczanie rozwiązań transportowych wielokrotnego użytku, takich jak palety, skrzynki i pojemniki do wspólnego użytku przez wielu uczestników łańcucha dostaw w systemie wynajmu, w organizacji którego Grupa ma olbrzymie doświadczenie, tworząc sieć o nieporównywalnej skali. Firma Brambles działa głównie na rynku handlu szybkozbywalnych towarów konsumpcyjnych (np. artykuły sypkie, produkty spożywcze, AGD i środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, w branży handlowej i przemysłowej, a do klientów jej firmy należy wiele najsłynniejszych marek na świecie. Grupa działa również w sektorach specjalistycznych, takich jak motoryzacja, lotnictwo czy przemysł naftowy. Centrala Brambles znajduje się w Sydney w Australii, a firma jest notowana na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX: BXB), ale działa w ponad 60 krajach, prowadząc największe operacje w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Brambles zatrudnia około 14 500 pracowników i dysponuje pulą ponad 550 milionów palet, skrzynek i pojemników dostępnych w sieci około 850 centrów serwisowych. Więcej informacji znajduje się na stronie brambles.com