Piotr Maksyś

 • Jak finansować transformację energetyczną i przybliżyć Polskę do realizacji celów neutralności klimatycznej?

  Artboard 14 i 5 października w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym, odbędzie się konferencja wodorowa PCHET 2021. Wydarzenie organizowane jest nieprzerwanie od 2018 roku i jest kolejnym krokiem na drodze do upowszechnienia wodoru jako alternatywy dla paliw kopalnych. Wodór to najlepsza wizytówka transformacji energetycznej XXI wieku. Zwiększone wykorzystanie wodoru może być istotnym krokiem w kierunku Europy neutralnej dla klimatu, stanowiącej cel, który UE chce osiągnąć do 2050 roku.- ”Wodór ma szansę przyspieszyć globalną transformację energetyczną, pomagając w ten sposób w walce z nasilającą się zmianą klimatu".

 • Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych - CZŁONKOWIE

  Artboard 1Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych to organizacja skupiająca grono firm państwowych i prywatnych oraz samorządów, które rozwijają projekty z zakresu zastosowań technologii wodorowych w przemyśle, energetyce i transporcie. Klaster rozpoczął swoją działalność w 2017 roku, inspirowany między innymi  pracami pomorskich firm w zakresie wytwarzanie zeroemisyjnego wodoru. 

  „Cztery lata temu, kiedy zakładaliśmy klaster, tylko nieliczni eksperci wierzyli w przyszłość tej technologii i niewiele firm widziało wodór w swoich modelach biznesowych. W tamtym czasie gaz ten, nie miał jeszcze opinii bezpiecznego i perspektywicznego nośnika energii. Dzięki naszym wspólnym działaniom, zaangażowaniu firm, promocji i konferencjom, zmieniliśmy jego postrzeganie. Dziś słowo wodór odmieniane przez wszystkie przypadki, nie jest kojarzone z wybuchowym gazem laboratoryjnym, lecz właśnie z paliwem przyszłości  i szansą na ewolucję polskiej energetyki. Stanowić ma on podstawę do dekarbonizacji gospodarki i cywilizacyjnego rozwoju, opartego na niskiej emisji”, mówi Piotr Maksyś, Dyrektor Klastra

  CZŁONKOWIE

 • Liderzy w branży - Klaster Technologii Wodorowych,  zrzeszenie firm na rzecz niskoemisyjnej gospodarki

  KlasterKlaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych to organizacja skupiająca grono firm państwowych i prywatnych oraz samorządów, które rozwijają projekty z zakresu zastosowań technologii wodorowych w przemyśle, energetyce i transporcie. Klaster rozpoczął swoją działalność w 2017 roku, inspirowany między innymi  pracami pomorskich firm w zakresie wytwarzanie zeroemisyjnego wodoru.