Forum Ekonomiczne,

 • Forum Ekonomiczne '23, debaty i panele

  Forum wyzwaniaWyzwania demograficzne Europy

  Forum Ekonomiczne w Karpaczu od ponad trzech dekad stanowi platformę dla przedstawicieli światów nauki, polityki i biznesu do wymiany myśli na temat najbardziej palących problemów i wyzwań dzisiejszego świata. W programie tegorocznej XXXII edycji konferencji znajdzie się panel pod tytułem: „Wyzwania demograficzne Europy”.

  W spotkaniu wezmą udział m.in.: Inga Masiulaitytė-Šukevič, Zastępczyni Dyrektora Generalnego, Statistics Lithuania, Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu, PFR PORTAL PPK, Jean-Yves Leconte, Senator Republiki Francuskiej, Barbara Socha, Wiceminister, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Michał Kot, Dyrektor Instytutu Pokolenia, Diego Ramiro Fariñas, Dyrektor Instytutu Ekonomii, Geografii i Demografii, hiszpańskiej Narodowej Rady ds. Badań Naukowych (CSIC), oraz Árpád Mészáros, Wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp (KINCS) z Węgier.

  Populacja Europy maleje z roku na rok, a średni wiek Europejczyków od 1960 r. wzrósł o 10 lat. Udział Europy w ludności świata jest obecnie na najniższym poziomie w historii. Aby odwrócić te negatywne trendy demograficzne konieczne jest wprowadzenie kompleksowych zmian m.in. w obszarze polityki gospodarczej czy społecznej. W ostatnim czasie coraz ważniejszą rolę odgrywają ruchy migracyjne – wobec wojny w Ukrainie sytuacja demograficzna w europejskich krajach przyjmujących uchodźców wojennych może ulec zmianie. Czy uda się odwrócić negatywne trendy?

  Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji, która jest częścią zbliżającej się, XXXI edycji Forum Ekonomicznego.

  Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 września w Karpaczu.

  Więcej informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

  Panel dyskusyjny „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją” 

  Choć wojna w Ukrainie wciąż trwa, ukraiński rząd już ogłosił zamiar rozpoczęcia pierwszego etapu odbudowy. Ten projekt będzie największym przedsięwzięciem tego typu od II wojny światowej, który będzie wymagał znacznej koordynacji między rządami, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami. Niezwykle ważnym jest, aby ten proces przyczynił się do transformacji państwa, a nie odnowienia „Ukrainy sprzed wojny”. Modernizacja powinna dotknąć nie tylko infrastrukturę i technologię, ale przede wszystkim dotyczyć zmian instytucjonalnych. Z kolei wyzwania, związane ze stworzeniem mechanizmu przyciągania i dystrybucji środków, ich efektywnym wykorzystaniem i wprowadzeniem mechanizmów prawnych mogą już teraz stanowić podstawę przyszłości Ukrainy, w tym jako pełnoprawnego członka wspólnoty europejskiej.  

  Deklaracje o stworzeniu specjalnych instrumentów finansowania odbudowy Ukrainy złożyła niedawno Komisja Europejska. Będzie to źródło finansowania zaplanowane do wspierania potrzeb tego kraju w latach 2024-2027. Z deklaracji Komisji wynika, że łącznie Ukraina może liczyć na 50 mld euro z tego instrumentu, które powinno zostać przeznaczone na stabilizację finansową, wsparcie ożywienia gospodarczego, a także odbudowę i modernizację kraju. Pomoże to wydatnie Ukrainie w realizacji działań zmierzających do uzyskania członkostwa w UE.

  Podczas panelu „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją”, który odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, paneliści będą zastanawiać się nad wyzwaniami związanymi z procesem wsparcia odbudowy Ukrainy, w tym, czy istnieje możliwość stworzenia wspólnej platformy zapewniającej koordynację pomocy z Unii Europejskiej i innych państw świata.

  Udział w panelu zapowiedzieli:

  • Teresa Czerwińska, Europejski Bank Inwestycyjny
  • Edwin Bendyk, Fundacja Batorego
  • Mihnea Claudiu Drumea, Kancelaria Premiera Rumunii
  • Galyna Janchenko, Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, Sekretarz Rady Inwestycyjna ds. odbudowy Ukrainy
  • Robert Kirchner, niemiecka grupa doradcza przy rządzie Ukrainy

   

 • VII Europejski Kongres Samorządów (11 – 12 kwietnia 2022, Mikołajki)

  EKS

  W dniach 11-12 kwietnia 2022 roku w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski odbędzie się VII Europejski Kongres Samorządów. Kongres, organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich, w swojej formule nawiązuje do Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W tym roku Kongres odbędzie się pod hasłem „Budowanie wspólnoty przyszłości”.

  Współpraca miast i regionów Europy na płaszczyźnie ekonomicznej oraz społecznej wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę naszego kontynentu. VII Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

  Organizatorzy zakładają udział ponad 1500 gości - liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

  W tegorocznej edycji oferujemy Państwu program, na który składać się będzie dziesięć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 110 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Planujemy także uroczystą galę na której nagrodzimy laureatów – włodarzy najlepszych polskich gmin. Wśród planowanych tematów znajdą Państwo:

  • • Polski Ład – nowe wyzwanie dla samorządów
  • • Finanse samorządu w dobie kryzysu
  • • Miasto dla ludzi – rola obywateli w procesie zarządzania miastem
  • • Równowaga – kluczem rozwoju miast i regionów
  • • Kultura, historia i tradycje. Jak budować regionalną tożsamość?
  • • Kierunek turystyka – rozwój turystyki w regionie. Agro, eko czy komercja?
  • • Jak mądrze wspierać rozwój MŚP w regionach?
  • • Utylizacja i recykling na poziomie regionalnym. Wyzwanie, czy czysty zysk?
  • • Miasta Europy – co je łączy, a co dzieli?
  • • Sprawiedliwość komunikacyjna – czy da się zapewnić każdemu transport publiczny?
  • • Kultura polskiej wsi – czy jest jeszcze potrzebna?
  • • Marketing miejsc – jak z sukcesem kreować markę miasta?
  • • Klient – senior – czyli dostosowanie zmieniającego się rynku do potrzeb seniora
  • • Mapa Potrzeb Zdrowotnych. Krajowy Plan Transformacji. 2022 Rokiem Dostępności
  • • Potencjał samorządów w zabezpieczeniu medycznych i sanitarnych potrzeb uchodźców. Możliwości i bariery

  Mając na uwadze misję Kongresu - budowanie korzystnej atmosfery i lepszych warunków współpracy między europejskimi krajami i regionami - do udziału w dyskusjach i obradach Kongresu zapraszamy osoby, które należą do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w danych dziedzinach.

  Głównym Partnerem VII Europejskiego Kongresu Samorządów jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

  Rejestracja na Kongres jest dostępna pod linkiem: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

  EiR

 • XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu coraz bliżej!

  Forum 2023Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą konferencją gospodarczo-polityczną w Europie Środkowej i Wschodniej, miejscem, w którym od ponad 30 lat spotykają się ze sobą osoby o decydującym wpływie na losy Polski, Europy i Świata. Gośćmi Forum są przedstawiciele z ponad 60 państw o różnych interesach, historii i aspiracjach.

 • Zapraszamy na VIII Europejski Kongres Samorządów – „Nowa solidarność dla nowej epoki”

  eks 720x200 002Zapraszamy na VIII Europejski Kongres Samorządów, który odbędzie się w dniach 06-07 marca w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewskim. Hasłem tegorocznej edycji jest – „Nowa solidarność dla nowej epoki”. Europejski Kongres Samorządów (EKS) jest tworzony przez Instytut Studiów Wschodnich, który jest także organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpaczu. EKS to inicjatywa dedykowana do rozwijania wątków samorządowych. To miejsce wymiany poglądów i pogłębiania współpracy, którego gości są liderzy polskich i europejskich samorządów, ale także polityki centralnej i międzynarodowej, biznesu, nauki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych.