Micha Gembal2Nowoczesne narzędzia informatyczne, bez których nie wyobrażamy sobie prowadzenia dzisiaj biznesu, ale również życia prywatnego, oprócz zapewnienia wygody użytkowników mają dodatkową zaletę. Mądrze wykorzystane pomagają chronić środowisko.

Sceptycy zaprotestują: przecież żeby wyprodukować komputery, serwery, czy telefony komórkowe trzeba wydobyć wiele metali szlachetnych oraz ropy naftowej (z pochodnych ropy produkuje się plastikowe elementy), a same urządzenia do pracy potrzebują prądu. Owszem, ale pamiętajmy też o tym, że stary sprzęt elektroniczny można poddać recyklingowi – odzyskać udaje się zarówno metale szlachetne jak i ponownie można przetwarzać elementy z tworzysz sztucznych, a nowoczesne systemy zarządzania energią potrafią zmniejszać jej zużycie poprzez wygaszanie lub hibernowanie nieużywanego sprzętu. Jak nowoczesne narzędzia informatyczne pomagają chronić środowisko?

Najbardziej oczywistym przykładem jest telekomunikacja: dzięki telefonom komórkowym, poczcie e-mail i różnego rodzaju komunikatorom możemy prowadzić biznes nie ruszając się z biura. To znacznie obniża zapotrzebowanie na transport i zmniejsza związaną z nim emisję CO2. Warto zauważyć, że upowszechnienie się poczty elektronicznej i SMS-ów drastycznie zmniejszyło ilość papierowej korespondencji przesyłanej tradycyjną pocztą – eksperci prognozują, że od wysłania ostatniego w świecie listu dzieli nas tylko 20-30 lat. Dzięki temu, że coraz więcej dokumentów powstaje w formie elektronicznej i w takiej właśnie formie są dystrybuowane do adresatów i opracowywane, co zmniejsza zapotrzebowanie na transport, ale też zmniejsza się zużycie papieru.

Nowoczesne technologie poprawiają też organizację procesów w firmach, co przekłada się na efektywność ich działania, a w efekcie zmniejsza ich oddziaływanie na środowisko. Dobrym przykładem jest wykorzystanie telematyki w monitorowaniu flot samochodowych. Systemy telematyczne monitorują pracę pojazdów – czy kierowca jeździ zgodnie z przepisami, czy znajduje się tam, gdzie powinien się znajdować, czy nie przyspiesza i nie hamuje zbyt gwałtownie? Sam fakt wprowadzenia narzędzia kontroli pracowników może zmniejszyć przebiegi aut nawet o 20-30%, przy jednoczesnym obniżeniu średniego zużycia paliwa na 100 km spada o kilkanaście proc. (w zależności od floty). W skali dużej floty pojazdów składającej się z kilkuset samochodów ciężarowych (a takimi dysponują np. duże firmy logistyczne) roczne zmniejszenie zużycia paliwa jest liczone w tysiącach litrów, a zmniejszenie emisji dwutlenku węgla – w tysiącach ton.

Przykładem może być międzynarodowa firma Carrier, która dzięki monitorowaniu i analizie tras swojej floty ciężarówek i jej optymalizacji oraz zmniejszeniu wagi pojazdów obniżyła emisję dwutlenku węgla o 30 proc., jednocześnie redukując koszty paliwa o milion dolarów rocznie.

Podobnym narzędziem kontroli są systemy drukowania, które pozwalają monitorować pracowników jak dużo drukują. Dzięki temu, że każdy wydruk jest odnotowywany w systemie liczba niepotrzebnych wydruków maleje. W praktyce dzięki wdrożeniu tego narzędzia ogólna liczba wydruków w organizacji maleje o ok. 20-30 proc. Pracownicy drukują bardziej odpowiedzialnie, dzięki temu spada zużycie papieru, a także pobór energii.

Bardzo ważnym trendem w świecie nowoczesnych technologii jest współdzielenie zasobów, czyli wirtualizacja lub przenoszenie aplikacji do chmury. W przypadku firm jest to uruchamianie na jednym serwerze różnych aplikacji (kilku na jednej maszynie). Dzięki temu zmniejsza się liczba używanych serwerów, mniejsze jest zużycie prądu potrzebne do zasilania jednej maszyny, łatwiejsze jest też zapewnienie jej odpowiedniego chłodzenia.

Michał Gembal

WYWIADY

Recycling Rejs

Prezes Grupy Arcus Michał Czeredys

Środowisko

Coca Cola rozpoczyna test pierwszej papierowej butelki zdjęcie 1

Pierwsza papierowa butelka staje się faktem, czytaj więcej

WYDARZENIA

Ekoinspiracje 2018

Odnawialne źródła energii w aktulanej sytuacji geopolitycznej,czytaj więcej

SAMORZĄD

Forum w Gdańsku

Ustawa o efektywności energetycznej, o elektromobilności, o odnawialnych źródłach energii, finansowanie inwestycji oraz szanse jakie dają programy na wsparcie termomodernizacji to nie teoria, ale wyzwania przed jakimi stają samorządy...

CSR

228x144

Społeczeństwa konsumują coraz więcej. Eksperci wskazują na wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz postępujące negatywne zmiany w środowisku. Jednocześnie świadomość konieczności dbania o naturę jest wciąż zbyt niska.

EKO KALENDARZ

Dotacje na gospodarkę odpadami komunalnymi

31 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z PO IiŚ przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Budżet dwóch ogłoszonych pod koniec września naborów dla działania 2.2 wynosi w sumie 2,7 mld zł. Konkursom będą towarzyszyły szkolenia i konsultacje dostępne dla potencjalnych beneficjentów.

Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie 2.1.5.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-20 podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów typu 5 w działaniu 2.1. POIiŚ do 24 października br.

Obecnie Instytucja Ogłaszająca Konkurs - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowuje aktualizację odpowiednich elementów dokumentacji konkursowej dla działania.