×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się usunięcie bootstrap.css.

e2

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:
- spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja)
- spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa)
- spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja)
- procesów przemysłowych
- emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz z powierzchni pylących

e1